logo
Кафедра туризму та рекреації
Кафедра туризму та рекреації
logo
Кафедра туризму та рекреації
img

Календар подій

Оголошеннявсі

Головна сторінка

туризму та рекреації


Кафедра здійснює підготовку фахівців за ступенями вищої освіти / галузями знань / спеціальностями /спеціалізаціями:

Ступені вищої освіти: бакалавр, магістр; доктор філософії та доктор наук (економічні науки).

Галузі знань: 07 - "Управління та адміністрування", 24 - "Сфера обслуговування".

Спеціальності: 073 - "Менеджмент", 242 - "Туризм".

Спеціалізації: "Туристичний менеджмент", "Міжнародний туристичний бізнес".


Випускники можуть займати первинні посади

За Національним класифікатором професій України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»: менеджер (управитель) з туризму; гід-перекладач; туризмознавець; інструктор-методист з туризму; інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму); фахівець з розвитку сільського туризму; фахівець з туристичного обслуговування; організатор туристичної і готельної діяльності; організатор подорожей (екскурсій); фахівець із конференц-сервісу; фахівець із організації дозвілля; фахівець із туристичної безпеки; фахівець із спеціалізованого обслуговування в туризмі; інспектор з туризму; агент з організації туризму. А також: менеджер з туристичного напрямку, менеджер з внутрішнього туризму, менеджер з міжнародного туризму, керівник туристичної групи, фахівець з питань безпеки в туризмі, консультант з питань страхування в туризмі,фахівець туристичного супроводу, керівник департаменту з туризму в органах виконавчої влади (на державному та регіональному рівні), агент з організації туризму, консультант з  подорожей, консультант (в апараті органів державної влади), оргсекретар (асоціації, союзу, федерації туризму), референт з основної діяльності (туризм), молодший державний інспектор, молодший науковий співробітник, завідувач бюро подорожей, керівник туристичної групи.


Місія кафедри

Формування та примноження   соціальної, професійної і особистісної цінності випускників кафедри – фахівців з менеджменту та туризмознавців, науковців і педагогів. Приділяти розвитоку вітчизняної освіти, науки і високої  культури  підприємництва  у сфері туризму. Приначення кафедри: використовувати найсучасніші технології навчання та комплексний підхід до викладання професійно-орієнтованих дисциплін, здійснювати підготовку конкурентоспроможних фахівців для туристичного сервісу і тим самим підтримувати високий статус Національного університету КНТЕУ; сприяти сталому розвитку внутрішнього та іноземного туризму в Україні через якісне наукове, методичне і кадрове забезпечення; створювати умови для розкриття педагогічних та наукових  здібностей кожного співробітника кафедри, стимулювання індивідуальної та колективної творчості.

Якісний склад кафедри туризму та рекреації

30.03.2015
adv
8233
остання редакція 29.11.2017
42396