logo
Кафедра публічного управління та адміністрування
Кафедра публічного управління та адміністрування
logo
Кафедра публічного управління та адміністрування
img

Головна сторінка

публічного управління та адміністрування

Кафедрру створено 17 квітня 2018 року згідно наказу від 13.04.2018 р. № 1266

Кафедра публічного управління та адміністрування призначена випусковою кафедрою, відповідальною за підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».

Програма «Публічне управління та адміністрування» розроблена з урахуванням положень національних нормативно-правових документів. Програма націлена на удосконалення системи підготовки фахівців у галузі публічного управління і адміністрування у рамках сприяння реалізації державних та регіональних стратегій соціально-економічного розвитку; планів дій щодо підвищення конкурентоспроможності економіки України на світовому ринку, покращення соціально-економічних показників сталого розвитку держави; визначає основні засади і рекомендації стосовно навчального процесу, головну мету і стратегію надання вищої освіти згідно з багаторічними традиціями КНТЕУ, політики підготовки фахівців факультетом економіки, менеджменту і психології, заснованої на засадах формування національної самосвідомості, патріотичної і всебічно обізнаної особистості.

Програма «Публічне управління та адміністрування», що розроблена з урахуванням останніх тенденцій та перспективних напрямів розвитку світового та українського суспільства, готує управлінську еліту за європейськими стандартами на принципах «Good Governance» – доброго «належного» врядування. 

Освітній ступінь «бакалавр»

Освітній ступінь «магістр»

Спеціальність «Публічне управління та адміністрування»

Основні дисципліни: теорія галузевих ринків, місцеві фінанси, державні фінанси, аудит державних фінансів, державна цінова політика, антимонопольне регулювання галузевих ринків, основи публічного адміністрування, публічне управління, стратегічне управління, адміністративне право

Основні дисципліни: проектне фінансування, міжнародне публічне право, інтелектуальна власність, консюмерське право, міжнародна конкуренція, економічна безпека держави, макроекономічний аналіз, правове міжнародне фінансове право. управління інноваціями, стратегічне планування, правові основи діяльності світової організації торгівлі

Ключовими напрямами майбутньої діяльності є:

 • управління національною економікою на макро- та мікрорівнях;
 • управління у публічному секторі;
 • розробка планів та прогнозів розвитку національної економіки;
 • експертна оцінка політико-правових документів та програм;
 • здійснення експертизи, моніторингу, оцінювання очікуваних результатів та наслідків реалізації політики державних, регіональних та місцевих органів влади;
 • антикризове управління на макро- та мікорівнях;
 • надання адміністративних послуг;
 • моніторинг та аналіз стану конкурентного середовища на товарних ринках;
 • законотворча діяльність;
 • інформаційно-аналітична діяльність;
 • організаційно-управлінська діяльність;
 • науково-дослідна та педагогічна діяльність.

Вибір програми "Публічне управління та адміністрування" відкриває перед Тобою можливості реалізувати свій потенціал та працювати в органах державної влади та місцевого самоврядування (керівні працівники апарату центральних органів державної влади та їх заступники, вищі державні службовці місцевих органів державної влади; законодавці); на підприємствах, в організаціях та установах (керівники публічних компаній та їх заступники, фахівці у сфері управління проектами та програмами, менеджери у консалтинговій, страховій та соціальних сферах).

При кафедрі діє аспірантура та докторантура, постійно працюють наукові студентські гуртки.

Навчально-виховний процес забезпечують 8 викладача, у т.ч.: 4 професора, 3 доцента та 1 старший викладач. 100% викладацького складу кафедри мають наукові ступені докторів і кандидатів наук.

17.04.2018
41886
34
остання редакція 17.04.2018
41886