logo
Кафедра маркетингу та реклами
Кафедра маркетингу та реклами
logo
Кафедра маркетингу та реклами
img

Головна сторiнка

маркетингу та реклами

Маркетинг та інновації заробляють гроші, все інше - витрати
Пітер Друкер

   


     Кафедра маркетингу та реклами здійснює підготовку фахівців за трьома рівнями:

  • перший (бакалаврський); 
  • другий (магістерський);
  • третій (освітньо-науковий). 
Освітній / Освітньо-науковий ступінь Галузь знань Спеціальність Спеціалізація
Бакалавр Журналістика Журналістика Реклама і зв’язки з громадськістю
Управління та адміністрування Маркетинг Маркетинг
Рекламний бізнес
Магістр Журналістика Журналістика Реклама
Управління та адміністрування Маркетинг Маркетинг
Рекламний бізнес
Бренд-менеджмент (new)     
  • Доктор філософії / PhD 
  • Доктор наук
Економічні науки Економіка та управління підприємствами

Державне управління

Механізми державного управління

      Очолює кафедру – автор числених підручників, посібників, монографій та статей з проблем маркетингу та реклами, доктор наук з державного управління, професор, Євген Вікторович Ромат.

    Навчання за професійною програмою "Маркетинг" забезпечує глибокі знання та навички застосування в підприємницькій діяльності комплексу маркетингу, системи маркетингових комунікацій, маркетингових досліджень тощо. Випускники працюють заступниками керівників підприємства з маркетингових питань, директорами, спеціалістами, консультантами з маркетингу.
 

   Навчання за професійною програмою "Рекламний бізнес" забезпечує глибокі знання з маркетингової комунікаційної діяльності, реклами, дизайну, креативу. Випускники працюють керівниками підприємств рекламної галузі, начальниками рекламного відділу підприємства, спеціалістами з реклами, консультантами з рекламних питань, рекламістами.

     Навчання за професійною програмою "Бренд-менеджмент" дозволяє сформувати сучасну систему професійних знань та набути практичних навичок з метою їх застосування у профільній діяльності для ефективного вирішення управлінських завдань з бренд-менеджменту, маркетингу, реклами, зв’язків з громадськістю. Бренд-менеджер опановує стратегічні та оперативні маркетингові, економічні, креативні, комерційні та організаційно-технологічні процеси, які пов’язані з основними напрямами маркетингової діяльності підприємства та розробляє або коригує стратегічні орієнтири розвитку бренду за підтримки інформаційно-комунікаційних технологій. Випускники працюють заступниками керівників підприємства з маркетингових питань, бренд-менеджерами (спеціалістами із розвитку бренду).

    Навчання за професійною програмою "Реклама і зв’язки з громадськістю" (спеціальність — Журналістика) забезпечує глибокі знання та навички застосування масових вербальних і невербальних комунікацій, формування зв’язків з громадськістю тощо.

      Випускники працюють фахівцями із зв’язків з громадськістю та пресою, менеджерами у сфері надання інформації, видавничій діяльності, рекламістами, експертами із суспільно-політичних питань, консультантами та радниками у сфері зв’язків з громадськістю.

      Кафедра здійснює підготовку бакалаврів, магістрів, проводить навчання в аспірантурі на основі наукових шкіл професорів Є.В. Ромата та В.В. Ортинської, а також молодих вчених у докторантурі. 
   Високий рівень знань випускників формується завдяки комплексу навчальних дисциплін, де центральне місце займають авторські методичні розробки з курсів: "Маркетинг", "Стратегічний маркетинг", "Маркетингові дослідження", "Маркетингова товарна політика", "Маркетингові інформаційні системи", "Маркетингові комунікації", "Психологія торгівлі", "Ціноутворення".
   Для підготовки майбутніх рекламістів розроблено спеціальні авторські курси: "Рекламний креатив", "Фірмовий стиль", "Комп’ютерно-технічні засоби в рекламі та зв’язках із громадськістю", "Реклама в системі маркетингу", "Реклама в Інтернеті". 
    Для підготовки майбутніх фахівців у сфері реклами та зв’язків з громадськістю викладаються спеціальні авторські курси: "Організація зв’язків з громадськістю", "Управління рекламними проектами", "Рекламні технології", "Копірайтинг", "Спічрайтинг", "Дизайн у рекламі", "Організація роботи рекламної та ПР-агенції", "Маркетингові дослідження в рекламі та зв’язках з громадськістю" та ін.
       З 2017/2018 н.р почала діяти нова магістерська програма "Бренд-менеджмент", випускники якої зможуть очолити бренди провідних вітчизняних та міжнародних компаній.

         Навчально-виховний процес забезпечують понад 30 викладачів кафедри.


     Крім роботи в Університеті, члени кафедри беруть також активну участь у громадсько-політичному житті нашої держави. Завідувач кафедри, професор Є.В. Ромат увійшов до складу Громадської ради Міністерства інформаційної політики України, при цьому Євгеній Вікторович очолив Комітет із державного маркетингу. Ще раніше завідувач кафедри увійшов до складу Громадської ради із питань захисту свободи слова при профільному комітеті Верховної Ради України.

16.06.2013
chronon
17623
остання редакція 28.09.2017
adv