logo
Кафедра готельно-ресторанного бізнесу
Кафедра готельно-ресторанного бізнесу
logo
Кафедра готельно-ресторанного бізнесу
img

Календар подій

Оголошеннявсі

Головна сторінка

готельно-ресторанного бізнесу

   Завітай на нашу офіційну сторінку Facebook! 

Кафедра готельно-ресторанного бізнесу створена на базі кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу з метою фокусування наукової, педагогічної  та методичної роботи за сферами діяльності майбутніх  фахівців.

Кафедра готельно-ресторанного бізнесу є випусковою і здійснює підготовку фахівців: 

Галузь знань: Сфера обслуговування. Спеціальність: Готельно-ресторанна справа.

Освітній ступінь «бакалавр» спеціальність:

 • Готельно-ресторанна справа

Освітній ступінь «магістр» спеціалізація:

 • Готельна і ресторанна справа;
 • Міжнародний готельний бізнес (навчання за англомовною або україномовною програмами)

Галузь знань: Управління та адміністрування. Спеціальність: Менеджмент.

Освітній ступінь «бакалавр» спеціалізація:

 • Готельний і ресторанний менеджмент

Освітній ступінь «магістр» спеціалізація:

 • Готельний і ресторанний менеджмент (навчання за англомовною або україномовною програмами).

Основною метою кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних аналізувати, формулювати і вирішувати проблеми розвитку підприємств готельного та ресторанного бізнесу.

Завідувачем кафедри готельно-ресторанного бізнесу призначено  д.е.н, проф. Бойко Маргариту Григорівну. Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує ефективне вирішення освітніх, організаційно-методичних, науково-дослідних та інформаційно-аналітичних завдань з підготовки фахівців для готельного та ресторанного бізнесу.

Компетентності випускників кафедри готельно-ресторанного бізнесу:

в управлінській діяльності:   

 • здатність до управління господарською  діяльністю підприємств готельного та ресторанного  бізнесу;
 • спроможність приймати стратегічні та тактичні управлінські рішення, відповідно до вимог підприємницького середовища;
 • готовність формувати систему управління і стимулювання персоналу;
 • спроможність ініціювати та впроваджувати бізнес-ідеї розвитку підприємств готельного та ресторанного  бізнесу;

у науково-дослідній діяльності:

 • здатність проводити комплексні дослідження ринку готельних та ресторанних послуг з використанням сучасних наукових методів,
 • спроможність  розробляти і впроваджувати інновації в діяльність підприємств, нові форми обслуговування споживачів, досліджувати та оцінювати ефективність впливу інновацій на розвиток туризму у цілому;     

у виробничій та сервісній діяльності:

 • здатність до розробки та впровадження стандартів та нормативно-технологічної документації, що регламентує діяльність підприємств готельного та ресторанного бізнесу;
 • спроможність до формування та просування готельного та ресторанного продукту, відповідно до вимог споживачів; 
 • здатність удосконалювати бізнес-процеси підприємства;
 • здатність  формувати клієнтські бази та формувати програми лояльності споживачів;
 • готовність визначати  цілі і вирішувати задачі діяльності  щодо розвитку нових проектів у готельному та ресторанному бізнесі;
 • спроможність прогнозувати розвиток готельного та ресторанного бізнесу;   

Випускники кафедри готельно-ресторанного бізнесу успішно працюють на:

 • підприємствах готельного та ресторанного бізнесу в Україні та за кордоном (Готель «Прем’єр Палац»; Дизайн-готель «11 Mirrors»; Готель «Опера»; Готель «Fairmont Grand Hotel»; Готель «Інтерконтиненталь Київ»; Готель «Хілтон»; Готель   Hyatt Regency Київ; Готель «Radisson Blu», «Русь Акорд Отель», Готель «Holiday Inn Kiev» та інш) ;
 • у сфері гостинності в цілому (всі форми підприємницької діяльності: малий, середній, великий бізнес);
 • в державних органах  влади;
 • науково-дослідних та консалтингових структурах;
 • професійних освітніх закладах тощо. 

20.04.2013
guliya2005
31634
остання редакція 13.06.2018
42265