logo
Кафедра економіки та фінансів підприємства
Кафедра економіки та фінансів підприємства
logo
Кафедра економіки та фінансів підприємства
img

Головна сторінка

економіки та фінансів підприємства

Res severa est verum gaudium
Cерйозні справи є істинною радістю
Сенека

Кафедра є однією з найбільших в університеті. Вона готує фахівців за ступенями бакалавра та магістра.

Спеціалізації, за якими здійснюється підготовка на кафедрі:

– «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА» (ступені бакалавра та магістра);

– «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА» (ступінь магістра);

– «ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА» (ступінь бакалавра);

– «ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (ступінь магістра);

– «МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» (ступінь магістра).

У переліку навчальних дисциплін, викладання яких закріплено за кафедрою, понад тридцять позицій, зокрема такі:

 • "Економіка підприємства"
 • "Фінанси підприємства"
 • "Економіка і фінанси підприємства"
 • "Основи підприємництва"
 • "Економіка праці та соціально-трудові відносини"
 • "Економіка торгівлі"
 • "Економіка підприємства торгівлі";
 • "Економіка та організація біржової торгівлі"
 • "Конкурентоспроможність підприємства";
 • "Ринок цінних паперів"
 • "Управління фінансами підприємств та об’єднань"
 • "Потенціал та розвиток підприємства"
 • "Ціноутворення"
 • "Оцінка майна підприємства"
 • "Планування та контроль на підприємстві"
 • "Бізнес-планування"
 • "Лізинговий бізнес"
 • "Економіка та організація інноваційної діяльності"
 • "Автоматизація економічних розрахунків"
 • "Управління вартістю підприємства"
 • "Антикризове управління підприємством"
 • "Управління конкурентоспроможністю підприємства"
 • "Управління ризиками підприємства"
 • "Управління ризиками в інноваційній діяльності"
 • "Інвестиційний менеджмент"
 • "Фінансовий менеджмент"
 • "Фінансова стратегія підприємства"
 • "Фінансові потоки в логістичних системах"
 • "Контролінг"
 • "Проектний аналіз"
 • "Проектне фінансування"
 • "Дослідження та регулювання споживчого ринку"
 • "Економічна безпека підприємства"
 • "Економічна діагностика підприємства"
 • "Банкрутство та санація підприємства"
 • "Фінансова безпека підприємства"
 • "Методологія та організація наукових досліджень"
 • "Методика викладання у вищій школі".

Сфера наукових інтересів кафедри:
 • економічне обґрунтування інноваційних проектів розвитку торговельних підприємств;
 • управління розвитком внутрішнього споживчого ринку України та окремих регіонів;
 • фінансово-економічні проблеми розвитку торгівлі, її окремих підгалузей та підприємств;
 • проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні;
 • фінансовий, інвестиційний, інноваційний та антикризовий менеджмент підприємства;
 • розвиток фінансово-економічної підготовки фахівців для сфери підприємництва.

Основні напрями наукових досліджень та співпраці з бізнес-структурами

Наукова школа професора I.O. Бланка забезпечує можливість подальшого навчання й поглиблення знань в аспірантурі та докторантурі за науковою спеціальністю 08.00.04 ‑ економіка та управління підприємствами у торгівлі. Керівництво аспірантами та здобувачами кафедри також здійснюють зав. кафедри проф. Блакита Г.В., проф. Дрига С.Г., проф. Гуляєва Н.М.,  проф. Ситник Г.В. та доц. Чаюн І.О. 

Кафедра має належну матеріально-технічну базу - сучасний комп’ютерний клас з можливістю доступу до мережі Інтернет, обладнання для візуального супроводження аудиторних занять, що забезпечує якісний рівень навчального процесу та організації науково-дослідної роботи студентів.

Контактні телефони кафедри: 

531-48-19 (внутрішній 12-93) - А-437;
531-48-18 (внутрішній 12-94) - А-452а;
E-mail:  econom@knteu.kiev.ua

Історична довідка:   

Кафедра створена в 1966 р. і до 1993 р. мала назву економіки торгівлі. З перших років існування стала провідною кафедрою Київського торговельно-економічного інституту. Згодом з її складу виокремилася кафедра управління торгівлею (нині - кафедра менеджменту) та кафедра організації торгівлі (нині - кафедра маркетингу), а пізніше - кафедра зовнішньоекономічної діяльності (нині - кафедра міжнародної економіки). Переважно завдяки зусиллям кафедри були створені й ефективно функціонують до цього часу Французько-український інститут управління та Центр навчально-виробничого тренінгу КНТЕУ.

Першим завідувачем кафедри був професор Іваницький Володимир Іванович (1989 р.), після нього кафедру до 1999 р. очолювала професор Ушакова Ніна Миколаївна, яка впродовж наступних семи років була першим проректором університету. З 1999 по 2004 рік кафедрою завідувала Гуляєва Наталія Миколаївна, яка зараз займає посаду декана ФЕМП і є професором кафедри.   З 2004 по 2014 рік кафедрою завідувала професор Лігоненко Лариса Олександрівна. З березня 2014 р. по вересень 2015 року кафедру очолювала професор, д.е.н. Височин Ірина Володимирівна, з жовтня 2015 року кафедру очолював заслужений  економіст України, д-р екон. наук, професор, Дрига Сергій Георгійович, а з вересня 2016 року зав. кафедри призначено д-ра екон. наук, професора Блакиту Ганну Владиславівну.

20.01.2015
guliya2005
9846
остання редакція 29.05.2017
849