logo
Кафедра економічної теорії та конкурентної політики
Кафедра економічної теорії та конкурентної політики
logo
Кафедра економічної теорії та конкурентної політики
img

Календар подій

Оголошеннявсі

Головна сторiнка

економічної теорії та конкурентної політики

Кафедральний день – середа.


Кафедра економічної теорії та конкурентної політики є однією з базових кафедр університету. Вже понад 30 років вона забезпечує фундаментальну економіко-теоретичну підготовку студентів на всіх факультетах та спеціальностях КНТЕУ. Високопрофесійний кадровий потенціал кафедри отримав визнання не лише у межах університету, а й у межах країни. Кафедра відома серед фахівців своїми підручниками та науково-методичними розробками з таких дисциплін, як: "Економічна теорія", "Макроекономіка", "Мікроекономіка", "Державне регулювання економіки" та ін. Викладачі кафедри відомі своїми монографіями, публікуються у таких визнаних вітчизняних журналах, як "Економіка України", "Фінанси України", "Банківська справа" тощо.


Кафедра готує фахівців  за двома освітніми програмами:
1. Економіка галузевих ринків (спеціальність 051 "Економіка);
2. Управління в сфері економічної конкуренції (спеціальність 073 "Менеджмент").

Освітній ступінь «Бакалавр»

Особливості програми. Поглиблене вивчення системи організації товарних й галузевих ринків, стратегій поведінки ринкових гравців. Орієнтація на вимоги замовників кадрів в особі підприємств та галузевих органів державної влади. Залучення відомих фахівців у сфері галузевої політики до навчального процесу.

Посади: ринковий аналітик; інспектор; економіст; економічний радник; економіст- аналітик; консультант з економічних питань; економіст з праці; економіст по плануванню галузевих виробництва; спеціаліст з бюджетного планування; фахівець з питань ціноутворення; начальник планово-економічного відділу; керівник підприємства; спеціаліст зі стратегічного планування; консультант з ефективності підприємництва тощо.

Детально інформацію по спеціалізації можна переглянути у Інформаційному пакеті: «Економіка галузевих ринків» освітній ступінь «бакалавр».

Освітні ступеня «бакалавр» та «магістр»

Особливості програми. Орієнтація на вимоги замовників кадрів в особі підприємств та органів державної влади, насамперед Антимонопольного комітету України. Залучення відомих фахівців у сфері конкурентної політики до навчального процесу.

Посади: експерт-аналітик, консультант з питань управлінської діяльності, державний інспектор, інспектор-експерт з фінансової роботи, викладач, економіст, провідний і старший спеціаліст з управління в сфері економічної конкуренції, провідний спеціаліст відділу досліджень і розслідувань, науковий співробітник.

Детально інформацію по спеціалізації можна переглянути у Інформаційному пакеті«Управління в сфері економічної конкуренції» освітній ступінь «бакалавр»«Управління в сфері економічної конкуренції» освітній ступінь «магістр».

Кафедра економічної теорії та конкурентної політики (зав. кафедри - д-р екон. наук, проф. В.Д. Лагутін) вперше в Україні розпочала підготовку фахівців у сфері конкурентної політики (спеціальність "Управління у сфері економічної конкуренції"). Кафедра здійснює підготовку фахівців за сучасними навчальними планами, де комплекс теоретичних та профілюючих дисциплін містить понад 20 найменувань, у тому числі: економічна теорія, макроекономіка, мікроекономіка, антимонопольна діяльність та ін.

При кафедрі діє аспірантура та докторантура, постійно працюють наукові студентські гуртки.

Навчально-виховний процес забезпечують 15 викладачів, у т.ч.: 5 професорів, 9 доцентів, 1 старший викладач. 100% викладацького складу кафедри мають наукові ступені докторів і кандидатів наук.

17.06.2013
chronon
8642
остання редакція 18.06.2018
41046