logo
Кафедра програмної інженерії та інформаційних систем
Кафедра програмної інженерії та інформаційних систем
logo
Кафедра програмної інженерії та інформаційних систем
img

Головна сторінка

програмної інженерії та інформаційних систем

Кафедра програмної інженерії та інформаційних систем почала свою діяльність у 2015 році. Під час проведення ліцензійної експертизи з 14 по 16 квітня 2014 року щодо підготовки фахівців  з спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» було висловлено пропозицію створення на базі кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем випускової кафедри за вказаним напрямом. Відповідно до постанови вченої ради КНТЕУ від 26 лютого 2015 року (протокол №5) прийнято рішення щодо створення на базі кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем двох підрозділів – один  із яких  кафедра програмної інженерії та інформаційних систем.

Програмна інженерія — це область комп'ютерної науки і технології, яка займається побудовою програмних систем. Програмні системи набули статусу соціально значущого фактора, який впливає на безпеку та добробут суспільства. За таких обставин світове суспільство прийшло до висновку, що технологія виробництва програм потребує свого оформлення як самостійний інженерний фах, який має забезпечити відповідний кадровий потенціал для обсягу програмних розробок, що постійно зростає.

  Викладачі кафедри програмної інженерії та інформаційних систем мають значний практичний та науковий досвід роботи, що дає їм змогу ефективно забезпечувати проведення лекційних, практичних та інших видів занять із 53 навчальних дисциплін.

 Кафедра  здійснює підготовку фахівців з спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» освітнього ступеня «бакалавр».  За результатами навчання випускники одержують кваліфікацію ФАХІВЕЦЬ З РОЗРОБКИ ТА ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

Очолює кафедру доктор технічних наук, професор О.В. Криворучко.

Кафедра має належну матеріально-технічну базу - комп’ютери нового покоління, оснащення для візуального супроводження лекційних і практичних занять, що забезпечує сучасний рівень навчального процесу та організації науково-дослідної роботи студентів. Викладачі кафедри активно застосовують прогресивні методи навчання: дистанційні лекції, семінари, ділові ігри, тестування. 

        

12.03.2015
adv
4851
остання редакція 16.10.2017
00692