logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

Інформаційні пакети

Вступнику

МАГІСТР БАКАЛАВР
Факультет міжнародної 
торгівлі та права
спеціалізація "Міжнародний бізнес" спеціалізація "Міжнародний бізнес"
спеціалізація "Міжнародний маркетинг"
спеціалізація "Міжнародна торгівля"

Факультет торгівлі та маркетингу

спеціалізація "Логістична діяльність"

ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ

Освітній ступінь "Бакалавр"

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ
Термін навчання – 3 роки 10 місяців

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
Термін навчання – 4 роки 6 місяців

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТА ПРАВА

051 Економіка

Міжнародна економіка (англ.)

Міжнародна економіка

073 Менеджмент

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Management of Foreign Economic Activity

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

081 Право

Комерційне право

Комерційне право

Цивільне право і процес

Цивільне право і процес

Фінансове право

Фінансове право

Правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності

Правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності

292 Міжнародні економічні відносини

"Міжнародний бізнес"
Детальніше про спеціалізацію
Міжнародний бізнес

Міжнародний бізнес

"Міжнародна торгівля"
Детальніше про спеціалізацію
Міжнародна торгівля

-

"Міжнародний маркетинг"
Детальніше про спеціалізацію
Міжнародний маркетинг

International Marketing

-

293 Міжнародне право

Міжнародне право (англ.)

Міжнародне право

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ

051 Економіка

Економіка бізнесу

Економіка бізнесу

Економіка галузевих ринків

Economy of the Branch Markets

Економіка галузевих ринків

Корпоративні фінанси

Corporate Finance

053 Психологія

Психологія

Psychology

-

073 Менеджмент

Управління бізнесом

Business Management

Управління бізнесом

Торговельний менеджмент

Trade Management

-

Менеджмент персоналу

-

Управління в сфері економічної конкуренції

Management in the field of economic competition

-

281 Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

Public Management and Administration

Публічне управління та адміністрування

ФАКУЛЬТЕТ ТОРГІВЛІ  ТА МАРКЕТИНГУ

035 Філологія

Германські мови та літератури (переклад включно) 

Germanic languages and literature (translation included)

-

061 Журналістика

Реклама і зв’язки з громадськістю

Реклама і зв’язки з громадськістю

075 Маркетинг

Маркетинг (англ.)

Маркетинг

Рекламний бізнес (англ.)

Рекламний бізнес

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Оптова і роздрібна торгівля

-

Товарознавство і комерційна логістика

Commodity Science and Commercial Logistics

Товарознавство і комерційна логістика

Товарознавство та організація зовнішньої торгівлі - переклад-англійська мова

-

Митна справа

Tax system

-

Управління безпечністю та якістю товарів - переклад-англійська мова

-

"Логістична діяльність"
Детальніше про спеціалізацію
Логістична діяльність (англ.)

-

ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ ТА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Державні фінанси

Public Finances

Державні фінанси

Банківська справа

Banking

Банківська справа

Управління державними фінансовими ресурсами

Management of public financial resources

-

Фінансове посередництво

-

Страхування

-

Податкова справа

-

ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ, АУДИТУ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

051 Економіка

Економічна кібернетика

Економічна кібернетика

071 Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Accounting and taxation

Облік і оподаткування

Фінансовий контроль та аудит

Фінансовий контроль та аудит

121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

Software Engineering

-

122 Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

Computer Science

-

124 Системний аналіз

Системний аналіз

-

125 Кібербезпека

Безпека інформаційних і комунікаційних систем в економіці

Cyber Security

-

ФАКУЛЬТЕТ РЕСТОРАННО-ГОТЕЛЬНОГО ТА ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

073 Менеджмент

Готельний і ресторанний менеджмент (англ.)

Готельний і ресторанний менеджмент

Туристичний менеджмент (англ.)

Туристичний менеджмент

181 Харчові технології

Ресторанні технології

Restaurant Technology

Ресторанні технології

241 Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа (англ.)

Готельно-ресторанна справа

242 Туризм

Туризм (англ.)

Туризм


Освітній ступінь "Магістр"

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ
Термін навчання – 1 рік 4 місяці

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
Термін навчання – 1 рік 4 місяці

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТА ПРАВА

051 Економіка

Міжнародна економіка (англ.)

Міжнародна економіка

073 Менеджмент

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (англ.)

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

081 Право

Комерційне право (англ.)

Комерційне право

Цивільне право і процес (англ.)

Цивільне право і процес

Фінансове право (англ.)

Фінансове право

Правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності (англ.)

Правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності

292 Міжнародні економічні відносини

"Міжнародний бізнес"
Детальныше про спеціалізацію
Міжнародний бізнес

International Business 

Міжнародний бізнес

293 Міжнародне право

Міжнародне право (англ.)

Міжнародне право

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ

051 Економіка

Економіка та безпека бізнесу

Економіка та безпека бізнесу

Фінансовий менеджмент (англ.)

-

053 Психологія

Психологія

Psychology

Психологія

073 Менеджмент

Управління бізнесом

Управління бізнесом

Торговельний менеджмент (англ.)

Trade Management

-

Менеджмент персоналу

-

Фінансове управління

Фінансове управління

Управління в сфері економічної конкуренції

Management in the field of economic competition

-

281 Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

ФАКУЛЬТЕТ ТОРГІВЛІ  ТА МАРКЕТИНГУ

061 Журналістика

Реклама (англ.)

Реклама

075 Маркетинг

Маркетинг (англ.)

Маркетинг

Рекламний бізнес (англ.)

Рекламний бізнес

Бренд-менеджмент

-

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Entrepreneurship, Trade and
Exchange Activities

Організація оптової та роздрібної торгівлі

Організація оптової та роздрібної торгівлі

Товарознавство і комерційна логістика (англ.)

Товарознавство і комерційна логістика

Товарознавство та організація зовнішньої торгівлі (англ.)

-

Митна справа

Митна справа

Управління безпечністю та якістю товарів

-

ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ ТА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Finance, Banking and Insurance

Державні фінанси

Public Finances

Державні фінанси

Банківська справа

Банківська справа

Фінансове посередництво (англ.)

Financial Brokerage

-

Страхування

Insurance

-

Фінансове брокерство

-

ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ, АУДИТУ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

051 Економіка

Економічна кібернетика

Економічна кібернетика

071 Облік і оподаткування

Облік, оподаткування та оцінювання в бізнесі

Accounting, Taxation and Business Assessment

Облік, оподаткування та оцінювання в бізнесі

Фінансовий аналіз та аудит

Фінансовий аналіз та аудит

121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

-

122 Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

Computer Sciences

-

ФАКУЛЬТЕТ РЕСТОРАННО-ГОТЕЛЬНОГО ТА ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

073 Менеджмент

Готельний і ресторанний менеджмент (англ.)

Готельний і ресторанний менеджмент

Туристичний та курортно-рекреаційний менеджмент (англ.)

Туристичний та курортно-рекреаційний менеджмент

181 Харчові технології

Ресторанні технології

Restaurant Technology

Ресторанні технології

241 Готельно-ресторанна справа

Готельна і ресторанна справа (англ.)

Готельна і ресторанна справа

Міжнародний готельний бізнес (англ.)

-

242 Туризм

Міжнародний туристичний бізнес (англ.)

Міжнародний туристичний бізнес

ІНСТИТУТ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

051 Економіка

-

Економіка та безпека бізнесу

(1 рік 4 місяці)

071 Облік і оподаткування

-

Облік, оподаткування та оцінювання в бізнесі

(1 рік 4 місяці)

073 Менеджмент

-

Бізнес-адміністрування

(термін навчання 1 роки 10 місяців)

-

Міжнародне бізнес-адміністрування (термін навчання 2 роки 3 місяців)

-

Маркетинговий менеджмент

(термін навчання 1 роки 10 місяців)

281 Публічне управління та адміністрування

-

Публічне управління та адміністрування

(1 рік 4 місяці)

02.05.2018
42265
6697
остання редакція 30.08.2018
42265