logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

Презентація комп’ютерного класу на кафедрі міжнародних економічних відносин

Загальна інформація

На кафедрі міжнародних економічних відносин відбулася презентація комп’ютерного класу в аудиторії А-413 викладачами к.е.н., доц. Сєровою Л. П. та к.е.н., доц. Генераловим О. В.

На заході були присутні студенти, перший проректор з науково-педагогічної роботи, д.т.н. Притульська Н. В., декан факультету міжнародної торгівлі та права, к.е.н. Ладиченко К. І., заступник декана з навчально-методичної та наукової роботи, к.ф.н, Тесленко Н. О., директор ІОЦ ГЦІТ КНТЕУ Шестак  Я. І., завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, д.е.н. Мельник Т. М. та викладачі кафедри міжнародних економічних відносин.

Клас використовується під час проведення практичних занять зі студентами ОС "бакалавр" та "магістр" із дисциплін: "Міжнародна економіка", "Міжнародний бізнес", "Міжнародний маркетинг", "Міжнародна торгівля", "Організація зовнішньоторговельних операцій", "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", "Митне регулювання ЗЕД".

Студенти продемонстрували використання спеціалізованих прикладних комп’ютерних програми MD Office, CurveExpert, MS Office для:

  • пошуку коду УКТЗЕД для заданих товарів
  • аналізу тарифного та нетарифного регулювання
  • розрахунку митної вартості та митних платежів
  • електронного декларування товарів на основі реальних договорів
  • прогнозування макроекономічних показників за допомогою моделі
  • розрахунку ефективності зовнішньоекономічної операції

Під час презентації студенти показали глибокі знання у сфері зовнішньоекономічної діяльності на макро- та мікрорівнях, уміння і навички роботи зі спеціалізованим програмним забезпеченням, яке використовується у повсякденній діяльності українських та міжнародних компаній.

26.02.2018
42265
1110
остання редакція 27.02.2018
42265