logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

У ногу з часом: презентація комп’ютерного класу на кафедрі менеджменту

Загальна інформація

Привабливість навчального закладу для майбутніх абітурієнтів визначається багатьма чинниками, серед яких є оновлення матеріально-технічної бази та інформаційного забезпечення навчального процесу. На вимогу часу та у зв’язку із актуальною тенденцією в КНТЕУ 16 лютого 2018 року на кафедрі менеджменту відбулася презентація комп’ютерного класу в аудиторії А-350, що використовується під час проведення практичних занять зі студентами освітніх ступенів "бакалавр" та "магістр" із різних навчальних дисциплін кафедри.

Учасникам презентації провідними викладачами кафедри були продемонстровані технічні та програмні можливості проведення практичних занять з дисциплін "Управління проектами", "Ризик-менеджмент" і "Управління інноваціями". Доценти А. Ю. Присяжнюк і Л. В. Лукашова ознайомили присутніх на презентації викладачів і студентів із потенціалом програми "OpenProj" та специфічними завданнями, які з її допомогою можна вирішувати в управлінні проектами. Професор І. В. Федулова акцентувала увагу на можливостях застосування програми "Microsoft Excel" для вирішення типових задач з управління ризиками. Доцент І. М. Підкамінний розповів про особливості використання бізнес-симуляцій на базі хмарних технологій на практичних заняттях і в самостійній роботі студентів.

На презентацію були запрошені керівники різних підрозділів університету, а саме: декан ФЕМП О. І. Міняйло, декан ФФБС Т. В. Канєва, декан ФОАІС О. А. Харченко, завідувач кафедри менеджменту С. І. Бай, директор ІОЦ ГЦІТ Я. І. Шестак, які підкреслили важливість використання нового програмного забезпечення у набутті фахових компетенцій та подальшій професійній діяльності студентів.

Присутні на презентації студенти виявили неабияку зацікавленість у використанні нових програмних продуктів у навчальному процесі. Щиро дякуємо організаторам та учасникам презентації за можливість обміну цікавою інформацією та набуття нового досвіду!

16.02.2018
42265
781
остання редакція 11.07.2018
42265