logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

Презентація комп’ютерного класу на кафедрі товарознавства та митної справи

Загальна інформація

Оновлення матеріально-технічної бази – прерогатива в КНТЕУ.

На кафедрі товарознавства та митної справи відбулася презентація комп’ютерного класу в А-311 викладачами д.т.н., доц. Караваєвим Т.А. та к.т.н., доц. Галько С.В. Клас використовується під час проведення практичних занять зі студентами ОС "бакалавр", "магістр" із дисциплін: "Основи митної справи", "Митна справа", "Митні процедури", "Товарна номенклатура ЗЕД", "Митно-посередницькі послуги", "Митна логістика", "Митна безпека" та ін. Крім того, комп’ютери використовуються для тестування на платформі лабораторії дистанційного навчання КНТЕУ та відповідної програми зі всіх дисциплін, які викладаються на кафедрі.

Під час презентації студенти продемонстрували використання спеціалізованих прикладних комп’ютерних програми MD Office, QD Professional та показали на практичних прикладах:

  • визначення коду товарів згідно з УКТЗЕД;
  • формування довідки про тарифне та нетарифне регулювання при переміщенні товарів через митний кордон України;
  • аналіз заходів тарифного регулювання товарів, поміщених у різні митні режими;
  • визначення митної вартості та нарахування митних платежів на товари;
  • аналіз заходів нетарифного регулювання, що застосовуються до товарів;
  • електронне декларування товарів;
  • порядок виконання митних формальностей відповідно до обраного митного режиму.

Студенти показали глибокі знання у сфері державної митної справи, володіння спеціалізованими програмами та наголосили на важливості набутих під час навчання практичних навичок для подальшої професійної діяльності за обраним фахом.

20.02.2018
456287
1116
остання редакція 11.07.2018
42265