logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

Всеукраїнський круглий стіл "Конкурентоспроможність підприємств торгівлі: сучасні реалії та стратегічні прогнози"

Загальна інформація

Конкурентоспроможність вітчизняних підприємств є сьогодні визначальним фактором їх виживання та розвитку в будь-якій галузі, забезпечення якої є стратегічним завданням керівників вітчизняних підприємств та умовою підвищення рівня їх професіоналізму та безперервного впровадження інновацій. З огляду на це, в університеті періодично здійснюються різноманітні заходи у формі співпраці із керівниками вітчизняних підприємств та зацікавленими сторонами, до яких активно долучаються зацікавлені у них працівники. З цією метою у рамках стратегічного партнерства 30 листопада 2017 року кафедрою менеджменту КНТЕУ було організовано та проведено ІІІ-й Всеукраїнський круглий стіл на тему «Конкурентоспроможність підприємств торгівлі: сучасні реалії та стратегічні прогнози».

У роботі круглого столу взяли участь представники різних організацій, зокрема: Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Української асоціації досконалості та якості, Міжгалузевого центру якості «ПРИРОСТ», декількох підприємств торгівлі – ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет», ТОВ «Епіцентр», ТОВ «Галерея-Алекс», а також Харківського торговельно-економічного інституту КНТЕУ та науковці, студенти й аспіранти Київського національного торговельно-економічного університету.

Президент Української асоціації досконалості та якості (УАДЯ), голова Комітету з питань якості, досконалості, конкурентоспроможності та сталого розвитку Громадської ради при Мінекономрозвитку України, академік Української академії наук, віце-президент Міжнародної академії стандартизації Петро Калита акцентував увагу присутніх, що сьогодні конкурентоспроможність підприємств залежить не тільки від конкурентоспроможності продукції, яку вони виробляють чи продають. Він наголосив, що основна увага і науковців, і бізнесменів, і уряду сьогодні має бути спрямована на формування досконалої системи управління в комплексі. Дискусію викликало питання щодо того, як саме потрібно підходити до формування такої системи. І учасники круглого столу дійшли згоди, що починати потрібно з формування досконалої системи підготовки кадрів, що, зокрема, передбачає опанування проблематики управління діловою досконалістю.

Підтримала вищезазначену думку і поділилася своїми науковими здобутками щодо застосування інструментів ризик-менеджменту в управлінні підприємствами торгівлі професор кафедри менеджменту Ірина Федулова. Дискусію викликало питання вироблення заходів, спрямованих на вирішення різних проблем, з якими нині стикаються підприємства торгівлі (зокрема проблеми плинності кадрів) за допомогою принципів та підходів, що використовуються в ризик-менеджменті.

Професор кафедри менеджменту Галина П’ятницька звернула увагу присутніх на питання щодо перспектив вибору стратегії інтерналізації великими торговельними організаціями в сучасних умовах конкурентного протистояння. Дискусію викликало питання щодо того, як українські підприємства торгівлі сьогодні можуть конкурувати з великими іноземними роздрібними мережами, що розвиваються на ринку України.

Представник ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет», менеджер сектору касових операцій Оксана Рабешко-Храмцова наголосила на тому, що мережа «Ашан» намагається поширювати в Україні найкращі міжнародні практики ведення бізнесу та бере активну участь у співпраці з провідними навчальними закладами, починаючи вже зі студентської лави формувати для своїх магазинів та загалом для сфери торгівлі України висококваліфікованих фахівців. Пані Оксана також поділилася практичним досвідом мережі у вирішенні питання мінімізації ризиків, пов’язаних з недоліками у роботі касирів – внаслідок їх перевтоми за необхідності швидкого виконання одноманітних операцій, а також інформацією про останні плани розвитку мережі «Ашан» в Україні, зокрема відкриття незабаром магазину в Харкові.

Представник ТОВ «Галерея-Алекс», рекрутер Сніжана Бондар поділилася з присутніми особливостями та планами розвитку кав’ярень «Шоколадниця» та детально зупинилася на проблемах проходження студентами практики, акцентувавши на тому, що сьогодні пошук якісних кадрів є дуже складним процесом, що знаходиться у площині тісної співпраці між діючими на конкурентному ринку підприємствами та вищими навчальними закладами.

Доцент Харківського торговельно-економічного інституту КНТЕУ Юрій Мирошниченко розповів присутнім про досягнення та проблеми підготовки конкурентоспроможних фахівців у їх навчальному закладі та звернувся до представника ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет» з пропозицією про реалізацію спільних проектів у Харкові.

Завідувач сектору державного нагляду за дотриманням законодавства у сфері інтелектуальної власності департаменту інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Інна Дмитренко закликала учасників круглого столу більш активно ініціювати розгляд корисних ініціатив, спрямованих на удосконалення процесу підготовки та перепідготовки кадрів, економічне зростання як внутрішньої торгівлі, так і економіки загалом, на державному рівні долучаючись до розробки відповідних законопроектів.

Підводячи підсумки круглого столу, його учасники прийняли рішення про: необхідність зміцнення співпраці ВНЗ і діючих в Україні підприємств та установ у процесі розробки навчальних програм, програм проходження виробничих практик, що дозволять підготувати дійсно конкурентоздатних працівників для сфери торгівлі; проведення подальшої наукової роботи, спрямованої на удосконалення управління конкурентоспроможністю підприємств торгівлі в умовах загострення конкуренції та домінування ринкових загроз над можливостями.

Щиро дякуємо всім учасникам круглого столу за цікаві виступи та участь у дискусії, організатору та модератору круглого столу професору Галині П’ятницькій та бажаємо подальшої плідної співпраці в напрямі поєднання науки та практики!

30.11.2017
42265
834
остання редакція 07.02.2018
456287