logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

Представники КНТЕУ на міжкафедральному семінарі з обговорення проекту модельної програми з дисципліни "Виборче право"

Загальна інформація

Викладачі та аспіранти кафедри міжнародного публічного права КНТЕУ взяли участь у міжкафедральному семінарі, що відбувся на базі кафедри конституційного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Учасниками заходу було обговорено проект модельної програми з навчальної дисципліни «Виборче право». Захід проведено 28 листопада за підтримкою Ради Європи в рамках Плану дій для України на 2015-2017 роки та проекту Ради Європи "Реформа виборчої практики в Україні" спільно з Всеукраїнською громадською організацією "Інститут виборчого права".

Мета заходу – обговорення та уніфікація існуючих методологій викладання виборчого права у вищих навчальних закладах України та розвиток доктрини виборчого права в Україні з урахуванням європейських стандартів виборів та належних практик.

У міжкафедральному семінарі взяли участь: д.ю.н., професор, завідувач кафедри конституційного права КНУ імені Тараса Шевченка Марцеляк О.В., доцент Ключковський Ю.Б., к.ю.н., доцент, суддя Конституційного Суду України у відставці Стецюк П.Б., викладачі кафедри конституційного права КНУ імені Тараса Шевченка, американські експерти професор Веббер та професор Девіс, д.ю.н., доцент, завідувач кафедри міжнародного публічного права КНТЕУ Дешко Л.М. та викладачі, аспіранти кафедри міжнародного публічного права КНТЕУ, д.ю.н., професор, завідувач кафедри загальнотеоретичної юриспруденції, конституційного та адміністративного права Київського інституту інтелектуальної власності і права Національного університету "Одеська юридична академія" Крусян А.Р., представники Київського національного університету імені Бориса Грінченка, Національного авіаційного університету.

28.11.2017
42265
720
остання редакція 07.02.2018
456287