logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

Результати розгляду питань порядку денного засідання вченої ради КНТЕУ

Загальна інформація

30 листопада відбулось засідання вченої ради КНТЕУ, у ході якого розглянуто питання порядку денного та ухвалено відповідні рішення:

№ з/п

Питання порядку денного

Результат розгляду

1.

Обрання на посади науково-педагогічних працівників, директора коледжу

Ухвалено Постанову

2.

Присвоєння вченого звання доцента Сухацькому Р.П. – доценту кафедри загальноправових дисциплін

Рішення прийнято

3.

Затвердження плану науково-дослідної роботи університету на 2018 рік

Ухвалено Постанову

4.

Затвердження Положення про дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними, науковими працівниками та здобувачами освіти КНТЕУ

Ухвалено Постанову

5.

Затвердження Положення про інституційний репозитарій у КНТЕУ

Ухвалено Постанову

6.

Про діяльність Центру європейської освіти

Ухвалено Постанову

7.

Затвердження Положення про грантову діяльність КНТЕУ

Ухвалено Постанову

8.

Затвердження освітніх програм, навчальних планів

Ухвалено Постанову

9.

Затвердження програм, робочих програм навчальних дисциплін, практик

Ухвалено Постанову

10.

Затвердження програм, робочих програм навчальних дисциплін освітньо-професійних програм підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» з англійською мовою викладання

Ухвалено Постанову

11.

Рекомендація до видання монографій

Ухвалено Постанову

12.

Затвердження Типового положення про кафедру КНТЕУ

Ухвалено Постанову

13.

Затвердження положення про Центр бізнес-тренінгу КНТЕУ

Ухвалено Постанову

14.

Затвердження Положення про наукову експертну раду КНТЕУ

Ухвалено Постанову

15.

Затвердження Положення про резерв вступників до аспірантури та докторантури КНТЕУ

Ухвалено Постанову

16.

Затвердження пропозицій щодо планових показників державного замовлення прийому до аспірантури та докторантури КНТЕУ на 2018 рік

Ухвалено Постанову

17.

Затвердження теми дисертаційної роботи на здобуття ступеня вищої освіти «доктор наук» Охрименко А.Г.

Рішення прийнято

18.

Затвердження індивідуальних планів наукової роботи аспірантів

Ухвалено Постанову

19.

Затвердження протоколу засідання конкурсної комісії з питань переведення студентів на вакантні місця державного замовлення в КНТЕУ

Ухвалено Постанову

20.

Затвердження звіту Рак Ю.А. щодо результатів виконання фундаментального дослідження за грантом Президента України

Звіт схвалено

21.

Надання академічної відпустки докторанту Бондаренко Є.В., аспіранту Дишловій В.В.

Ухвалено Постанову

22.

Відрахування аспірантів за невиконання фінансових зобов’язань, як таких, що не приступили до занять після закінчення академічної відпустки, за власним бажанням

Ухвалено Постанову

30.11.2017
42265
1088
остання редакція 07.02.2018
456287