logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

Виїзний семінар-тренінг у Національній академії державного управління

Загальна інформація

Виїзні заняття зі студентами денної форми навчання в різних формах проведення стають вже гарною традицією університету в процесі поточного навчання та отримання ними професійного досвіду. Цього разу виїзний практичний семінар-тренінг відбувся 27 листопада 2017 року з дисципліни "Публічне управління" (з професором кафедри менеджменту Науменко Р.А.) у Національній академії державного управління при Президентові України зі студентами освітнього ступеня «магістр», які навчаються за спеціалізацією "Менеджмент персоналу".

На початку семінару-тренінгу на тему "Стратегічне планування в публічному управлінні" студенти ознайомилися з діяльністю закладу та стали його активними учасниками. Захід цікаво проводила доцент кафедри публічного управління та публічної служби, експерт з питань он-лайн фасилітації е-платформи "Інновації та кращі практики місцевого самоврядування" швейцарсько-українського проекту "Підтримка децентралізації в Україні" DESPRO та Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні, кандидат психологічних наук Н.О. Алюшина.

Протягом семінару студенти взяли участь у дебатах та мали унікальну можливість спільно з магістрами державного управління НАДУ при Президентові України обговорити сучасні проблеми публічного управління. Студенти отримали кваліфіковані поради щодо проведення SWOT-аналізу у сфері публічного управління на місцевому рівні, набули практичних знань, умінь та навичок з питань впровадження моніторингових методик у вітчизняну практику та використання отриманих результатів у процесі професійного самовдосконалення.

Щиро дякуємо професору Науменко Р.А. за організований семінар-тренінг та Алюшиній Н.О. за отриману можливість набуття практичних навичок!

27.11.2017
42265
737
остання редакція 07.02.2018
456287