logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

Цінна спадщина: 80-річчя праці Р. Коуза "Природа фірми"

Загальна інформація

З нагоди святкування 80-річчя праці Р. Коуза "Природа фірми" 17 листопада 2017 року кафедрою економічної теорії та конкурентної політики з ініціативи зав. кафедри, д.е.н., професора Лагутіна В.Д. був проведений круглий стіл. 

Д.е.н., професор, професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики Ніколаєць К.М. розповіла про життєвий та творчий шлях лауреата Нобелівської премії з економіки Р. Коуза.

К.е.н., доцент кафедри економіки та фінансів підприємства Ганущак Т.В. присвятила свою доповідь дослідженню використання теоретичної спадщини Р. Коуза в процесі соціального та економічного розвитку України.

Дослідження економічної теорії прав власності Р. Коуза та її сучасне значення розглянула к.е.н., доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики Лебедєва Л.В. 

Питанням трансакційних витрат у світлі вимог П(С) БО МСФЗ був присвячений виступ к.е.н., ст. викл. кафедри обліку та оподаткування Кияшко О.М.

Аспіранти кафедри економічної теорії та конкурентної політики: Петренко Н.В. із доповіддю на тему "Р. Коуз - засновник неоінституційного напряму економічної думки", Журба О.М. із доповіддю на тему "Транзакційні витрати у дослідженнях Р. Коуза" та Шкуропадська Д.Б. із доповіддю на тему "Дослідження Р. Коузом поведінки фірми в ринковому середовищі" - у своїх виступах проаналізували дослідження Р. Коуза щодо поведінки фірми у ринковому середовищі.

В обговоренні актуальних питань взяли участь та виступили з актуальними доповідями Небрат Вікторія Василівна, д.е.н., ст. наук. співр., завідувач відділу економічної історії ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", Супрун Наталія Анатоліївна, д.е.н., проф., гол. наук. співр. відділу економічної історії ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", викладачі, аспіранти, студенти.

17.11.2017
42265
720
остання редакція 07.02.2018
456287