logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

Дискусійна платформа за напрямом «Мовні компетенції фахівців в умовах становлення сервісної економіки»

Загальна інформація

Відповідно до програми роботи Міжнародної науково-практичної конференції «Сервісна економіка в умовах глобальної конкуренції: правовий та інституційний виміри», що проходила в університеті 15 – 16 листопада 2017 року, кафедра сучасних європейських мов провела засідання учасників конференції за напрямом «Мовні компетенції фахівців в умовах становлення сервісної економіки».

Роботу секції очолив завідувач кафедри Януш О.Б. Під час обговорення доповідачі торкнулися тем, що розкривали структуру мовної освіти, неформальну мовну освіту, особливості формування в студентів комунікативних навичок. Дискусійними стали питання порівняльного аналізу мовної підготовки економістів у Великій Британії й Україні, мовної компетенції викладачів вишів, стан мовної підготовки студентів-юристів тощо.

Велика увага в роботі секції приділялась обговоренню питань розвитку суспільства, яке на сучасному етапі потребує знання не тільки однієї і навіть двох мов, а трьох і більше, що стає необхідною умовою освіченості і здатності орієнтуватися в інформаційному просторі, а також орієнтацію навчальних програм на компетентнісний підхід і створення механізму його запровадження, що є одним із шляхів оновлення змісту освіти й навчальних технологій відповідно до сучасних потреб та інтеграції до міжнародного освітнього простору.

16.11.2017
433884
615
остання редакція 07.02.2018
456287