logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

Міжнародна науково-практична конференція "Сервісна економіка в умовах глобальної конкуренції: правовий та інституційний виміри"

Загальна інформація

У КНТЕУ відбулася міжнародна науково-практична конференція, що дала можливість підсумувати результати наукових досліджень вчених, показати досвід практиків та представників уряду в галузях економіки, права, міжнародних відносин, технологій штучного інтелекту, педагогіки, філології.

Учасників конференції від імені ректора привітала доктор технічних наук, професор, перший проректор з науково-педагогічної роботи КНТЕУ Притульська Н.В., яка зазначила: «У період активних євроінтеграційних процесів конкурентоспроможність сфери послуг на глобальному рівні визначає рівень та темпи розвитку держави. Сервісна економіка поєднує економічні, культурні та соціальні процеси, які ґрунтуються на новітніх технологіях та інтелектуальній власності, що сприяє інтенсифікації як міжнародного економічного, так і культурного співробітництва. Вивчення значущості сфери послуг для економічного зростання країни є предметом наукових дискусій, адже взаємодія економіки, інноваційних технологій, культури, творчості є перспективним джерелом національного доходу». Наталія Володимирівна зазначила, що важливість теми зумовила жвавий інтерес до конференції не лише в науковців, але й представників бізнесу та уряду.

Доктор філософії з економіки, доцент Вроцлавського економічного університету Кочар Іоанна звернулась до учасників конференції з привітальним листом від ректора Вроцлавського економічного університету і підкреслила важливість співпраці науковців у розробці тем європейського співробітництва.

Учасників привітав радник Міністра юстиції України, кандидат юридичних наук Усенко Роман Анатолійович, який підкреслив значущість сумісної роботи уряду і науковців, розповів про законодавчі інновації.

У конференції взяли участь науковці, представники уряду, бізнесу, громадських організацій.

На пленарних засіданнях виступили:

Мельник Тетяна Миколаївна, д.е.н., проф., завідувач кафедри міжнародних економічних відносин;
Кочар Іоанна, доктор філософії з економіки, доцент Вроцлавського економічного університету, Польща;
Кваша Сергій Миколайович, д.е.н., проф., академік НААН, проректор з навчальної і виховної роботи НУБіП України, м. Київ;
Талавиря Микола Петрович, д.е.н., проф., зав. кафедри економічної теорії НУБіП України;
Мандибура Віктор Омелянович, д.е.н., проф., Інститут законодавства Верховної Ради України;
Чехович Сергій Болеславович, к. ю. н., доц., заслужений юрист України, Апарат Президента України;
Нескороджена Лариса Леонідівна, к.ю.н., доц. кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права, КНТЕУ;
Студінська Галина Яківна, к.е.н., докторант, Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки;
Смирнов Ігор Георгійович, д. геогр. н., проф., проф. кафедри країнознавства та туризму, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
Чугаєв Олексій Анатолійович, к.е.н., доц., доц. кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;
Шнирков Олександр Олександрович, к.е.н., доц., доц. кафедри міжнародних економічних відносин, КНТЕУ;
Мікічурова Ольга Володимирівна, к.ю.н., доц. кафедри міжнародного публічного права, КНТЕУ.

У результаті роботи було зазначено, що багато аспектів окресленої комплексної наукової парадигми «сервісу» залишаються не розкритими. Важливим питанням для країни постає не лише розвиток власної сфери послуг та її структурування, але й міжнародний контекст, залучення до якого стане для України підґрунтям для інвестиційного співробітництва, сприятиме формуванню раціонального державного управління та створить умови для саморегулювання сервісної економіки.

Дякуємо за участь!

15.11.2017
42265
1327
остання редакція 07.02.2018
456287