logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

Програми англійською мовою викладання

Міжнародна діяльність

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ 

Київський національний торговельно-економічний університет оголошує черговий прийом на освітньо-професійні програми підготовки здобувачів освітнього ступеня "магістр" з англійською мовою викладання для українських та іноземних громадян – «Міжнародна економіка», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Фінансовий менеджмент», «Міжнародний туристичний бізнес», «Туристичний та курортно-рекреаційний менеджмент», «Торговельний менеджмент», «Готельний і ресторанний менеджмент», «Міжнародний готельний бізнес», «Фінансове посередництво» та прийом на освітньо-професійні програми підготовки здобувачів освінього ступеня "бакалавр" - «Міжнародна економіка», «Менеджмент ЗЕД».

Відбір вступників здійснюється приймальною комісією за результатами загального конкурсу незалежно від джерел фінансування та громадянства вступників.
Про намір навчатися за англомовною програмою вступники з КНТЕУ, інших українських та закордонних ВНЗ  зазначають у заяві, що подається на одну із зазначених спеціальностей.   
Вступники можуть надавати до приймальної комісії сертифікати про здачу екзаменів з англійської мови відповідно до європейських вимог рівнів В1, В2.
Навчальні програми забезпечують виключно англійською мовою висококваліфіковані викладачі КНТЕУ та провідні вчені ВНЗ Європи – партнерів університету.
Студенти магістерських програм в процесі 1,5-річного навчання, студенти проходять практику, як правило, у представництвах міжнародних компаній в Україні та на спільних підприємствах з іноземним капіталом, постійно спілкуються з представниками посольств, міжнародних організацій, закордонними гостями КНТЕУ. 

Студенти освітньо-професійних програм підготовки здобувачів освітнього ступеня "магістр" та "бакалавр" з англійською мовою викладання мають можливість навчатися закордоном, у т.ч. паралельно, в рамках двосторонніх угод КНТЕУ із західноєвропейськими університетами-партнерами.
Після успішного завершення програми студенти отримують додаток до диплому європейського зразка, який засвідчує англомовне навчання та виконання випускної кваліфікаційної роботи англійською мовою.  

Координатори програм:
Яцишина Клавдія Валеріївна -
 провідний спеціаліст відділу міжнародних зв’язків
(+380-44) 531-31-60
yatsyshyna_kv@ukr.net

Кравцов Сергій Станіславовоич - провідний спеціаліст відділу міжнародних зв’язків
(+380-44) 531-31-60
s.kravtsov@knute.edu.ua

24.10.2017
interdept
4288
остання редакція 10.12.2018
interdept