logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

Результати розгляду питань порядку денного засідання вченої ради КНТЕУ

Загальна інформація

28 вересня 2017 року відбулось засідання вченої ради КНТЕУ, у ході якого розглянуто питання порядку денного та ухвалено відповідні рішення:

№ з/п

Питання порядку денного

Результат розгляду

1.

Присвоєння вченого звання доцента Беньковській Н.Б. – доценту кафедри іноземних мов ОТЕІ

Рішення прийнято

2.

Затвердження Плану роботи вченої ради КНТЕУ на 2017/18 навчальний рік

Ухвалено Постанову

3.

Затвердження плану ліцензування та акредитації у 2017/18 навчальному році

Ухвалено Постанову

4.

Удосконалення організаційної структури КНТЕУ

Ухвалено Постанову

5.

Про заходи щодо підвищення якості освітнього процесу студентів у 2017/18 навчальному році

Ухвалено Постанову

6.

Затвердження освітніх програм, навчальних планів та внесення змін до робочих навчальних планів

Ухвалено Постанову

7.

Затвердження програм та робочих програм навчальних дисциплін, практик, навчальних тренінгів

Ухвалено Постанову

8.

Рекомендація до видання монографій, підручників та навчальних посібників

Ухвалено Постанову

9.

Затвердження тематичного плану видання монографій на 2018 рік

Ухвалено Постанову

10.

Затвердження плану видання збірок статей студентів КНТЕУ, які здобувають освітній ступінь магістра на 2017/18 навчальний рік

Ухвалено Постанову

11.

Затвердження індивідуальних планів наукової роботи докторантів

Рішення прийнято

12.

Уточнення тем дисертаційних робіт аспірантів Примук О.О., Катран М.В. та зміна наукової спеціальності

Рішення прийнято

13.

Подання кандидатур студентів університету на призначення стипендії імені Президента Торгово-промислової палати України О.П. Михайліченка на 2017/18 навчальний рік

Ухвалено Постанову

14.

Відрахування докторанта

Ухвалено Постанову

15.

Про створення кваліфікаційної комісії з оцінки сертифікатів на рівень знання мов країн Європейського Союзу

Ухвалено Постанову

28.09.2017
adv
961
остання редакція 07.02.2018
456287