logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

Організаційні збори аспірантів І року навчання

Загальна інформація

26 вересня 2017 року відбулися організаційні збори аспірантів І року навчання.

З вітальним словом звернувся ректор університету д.е.н., професор Мазаракі А.А., який підкреслив вагомість підготовки вже другий рік поспіль здобувачів ступеня вищої освіти доктор філософії та доктор наук відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)».

Наголосив про важливість відповідних науково-освітніх програм підготовки, що передбачають набуття найвищих компетентностей у галузі розроблення і впровадження методологій дослідницької роботи, отримання наукових результатів, які забезпечують розв’язання важливих теоретичних та прикладних проблем, що мають загальнонаціональне та світове значення.

Побажав молодим науковцям набуття нових знань, наполегливості, самоконтролю, плідної праці, творчого натхнення та захисту дисертаційних робіт до закінчення терміну навчання.

Проректор з наукової роботи д.е.н., професор Мельниченко С.В. повідомила присутніх про важливість освітньої і наукової складових навчального процесу, ознайомила з індивідуальними та навчальним планами наукової роботи здобувачів ступеня вищої освіти доктор філософії у розрізі спеціальностей, з планом роботи на І рік навчання.

Звернула увагу на необхідність активної участі у виконанні науково-дослідних робіт, повідомила про важливість опублікування результатів наукових досліджень у фахових наукових виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних.

На зборах були присутні декани, завідувачі кафедр університету та наукові керівники, які привітали аспірантів і побажали їм майбутніх творчих звершень.

26.09.2017
redactor
588
остання редакція 07.02.2018
456287