logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

Цикл наукових праць вчених з КНТЕУ високо оцінено вітчизняними та міжнародними експертами

Загальна інформація

12 вересня 2017 року в Інституті економіки промисловості НАН України відбулося громадське обговорення циклу наукових праць «Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації», висунутих Київським національним торговельно-економічним університетом на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.

Одними з авторів циклу робіт є вчені-економісти КНТЕУ: Ігор Чугунов, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри фінансів; Ганна Блакита, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та фінансів підприємства; Ірина Запатріна, доктор економічних наук, професор, директор Науково-дослідного фінансового інституту КНТЕУ; Ярослав Квач, доктор економічних наук, професор, директор ОТЕІ КНТЕУ.

На презентації циклу наукових робіт професор Ігор Чугунов розгорнуто розкрив питання щодо інституційних засад трансформації системи державних фінансів, системи бюджетного регулювання економічного розвитку, довгострокової бюджетної стратегії в умовах глобалізації та економічної циклічності.

Серед вагомих наукових результатів слід виділити:

  • визначення впливу асинхронного та асиметричного розвитку фінансової глобалізації на розвиток національної економіки та її фінансової системи;
  • розкриття економічної сутності бюджетної системи як інструменту регулювання економічного розвитку;
  • розроблення системи заходів економічної політики України, що здатна забезпечити значний синергетичний позитивний ефект і поступову еволюцію в напрямку формування відкритої моделі ендогенного розвитку економіки країни;
  • запропоновану структурно-функціональну модель системи бюджетного регулювання;
  • створення методологічних основ розвитку державного приватного партнерства як складової фінансово-економічної системи України.

Праця дуже об’ємна, ґрунтовна та важлива за значенням для економіки країни в цілому, роботи окремих її галузей, зокрема освіти і науки. Вона увібрала в себе 54 монографії, 25 підручників, 440 статей. Загальна кількість посилань на публікації колективу авторів становить понад 7 тисяч згідно з базою даних Google Scholar. Під керівництвом авторів з цієї тематики було захищено 19 докторських та 83 кандидатські дисертації. Значну частку наукових доробків вже впроваджено в життя, що доводить її ефективність.

Члени Вченої ради Інституту економіки промисловості НАН України були одностайні в рішенні присудити циклу наукових праць «Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації» Державну премію України в галузі науки і техніки, а його авторам присвоїти почесне звання лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки. 

19.09.2017
adv
1122
остання редакція 07.02.2018
456287