logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

ЕРАЗМУС+

Міжнародна діяльність

Напрямок КА1 - мобільність студентів та викладачів

• Кредитна мобільність для студентів: короткострокове навчання студентів усіх освітніх рівнів (окрім бакалаврів першого року навчання) за попередньо визначеними курсами з отриманням кредитів в університетах країн-членів Програми Еразмус+ із обов’язковим визнанням результатів навчання (перезарахування кредитів) у період від 3 місяців (мінімально) до 12 місяців (максимально). Для стажування/практики - від 2 до 12 місяців.

• Викладання для викладачів або обмін професійним досвідом для працівників у рамках проектів з кредитної мобільності: короткостроковий професійний обмін між університетами-партнерами за проектом з кредитної мобільності терміном від 5 днів до 2 місяців.

• Ступенева мобільність: мобільність на навчання за повним курсом навчальної програми, для отримання спільного, подвійного, багатостороннього диплому магістра або доктора (PhD) в університеті країни-члена Програми.

• Гранти/стипендії на мобільність: грошова винагорода, що покриває витрати на навчання, проживання, харчування та інші необхідні витрати переможців відповідних конкурсів, в залежності від типу мобільності. 

Реалізація напрямку КА1 у КНТЕУ

СПИСОК АКТИВНИХ ПРОГРАМ
1. Університет Парі Ест Кретей (м. Париж, Франція). Освітній ступінь: магістр. Спеціальність: Міжнародний магістр з бізнес-менеджменту.
2. Бізнес-школа «Ауденсія» (м. Нант, Франція). Освітній ступінь: магістр. Спеціальність: Економіка, менеджмент та бізнес-адміністрування. Для науково-педагогічного персоналу: мобільність з метою викладання.
3. Університет Гренобль Альпи (м. Гренобль, Франція). Освітній ступінь: бакалавр. Спеціальність: Економіка та управління. Для науково-педагогічного персоналу: мобільність з метою викладання.
4. Університет Центрального Ланкаширу (м. Престон, Великобританія). Освітній ступінь: бакалавр. Спеціальність: Ділові комунікації. Для науково-педагогічного персоналу: мобільність з метою стажування.
5. Університет Хоенхайм (м. Штутгарт, Німеччина). Освітній ступінь: магістр. Спеціальність: Економіка та бізнес-адміністрування. Для науково-педагогічного персоналу: мобільність з метою стажування.

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ:
- резюме;
- мотиваційний лист;
- копія міжнародного мовного сертифікату;
- витяг із залікової книжки з перекладом;
- характеристика від факультету.

НОВИНИ, ПОДІЇ

ERASMUS +: представники КНТЕУ викладають в Університеті Гренобль Альпи
ERASMUS+: візит викладача Краківського економічного університету
ERASMUS+: візит викладача Університету Гренобль Альпи
ERASMUS+: іноземні студенти завершили навчання в КНТЕУ
Круглий стіл «Міжнародна академічна мобільність в рамках програми ЄС Еразмус+: досвід та перспективи розвитку»
ERASMUS+: візит делегації Університету Гренобль Альпи
ERASMUS+: представники КНТЕУ викладають у Франції
ERASMUS+: підвищення кваліфікації викладачів КНТЕУ у Великобританії
Круглий стіл на тему "Міжнародна академічна мобільність у рамках програми ЄС Еразмус+: досвід та перспективи розвитку"
Міжнародна навчальна мобільність студентів КНТЕУ в рамках програми ЄС Еразмус
ERASMUS+: нові горизонти в українсько-французькому співробітництві
Програма міжнародної академічної мобільності Еразмус+ з бізнес-школою «Ауденсія» як результат інтернаціоналізації КНТЕУ


КОНТАКТИ
Центр європейської освіти
Навчальний корпус «Д», кім. 229, тел.: 531-48-36, е-mail: eecenter@knteu.kiev.ua

Напрямок КА2 - Проекти співпраці

• Спільні проекти: допомагають всім партнерам розвинути, модернізувати та поширити нові навчальні програми, методи викладання або навчально-методичні матеріали, а також покращити забезпечення якості та врядування у вищих навчальних закладах.

• Структурні проекти: для розвитку та реформування вищих навчальних закладів і систем вищої освіти; для покращення їх якості та відповідності вимогам ринку праці, сприяння регіональній співпраці та зближенню систем вищої освіти.

Реалізація напрямку КА2 у КНТЕУ

Проект: Стимулювання інтернаціоналізації досліджень шляхом запровадження системи забезпечення якості третього рівня вищої освіти у відповідності до європейських вимог (C3QA)

15 жовтня 2016 року відбувся старт міжнародного освітнього проекту «Стимулювання інтернаціоналізації досліджень шляхом запровадження системи забезпечення якості третього рівня вищої освіти у відповідності до європейських вимог" (C3QA) в рамках програми Еразмус +, КА2 – Проекти співпраці (Розвиток потенціалу вищої освіти), у якому безпосередньо приймає участь Київський національний торговельно-економічний університет.
Співвиконавцями проекту в Україні є Міністерство освіти і науки України, Київський національний торговельно-економічний університет та Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця. Також до реалізації проекту залучено профільні міністерства, агентства з забезпечення якості освіти та вищі навчальні заклади Франції, Іспанії, Польщі, Вірменії, Казахстану і Монголії.
Мета проекту полягає у становленні суспільства знань в Україні, Вірменії, Казахстані та Монголії через запровадження та операціоналізацію дієвої системи забезпечення якості програм третього рівня вищої освіти на основі інтернаціоналізації. Реалізацію цієї мети заплановано через виконання таких завдань:
- розробити національну рамкову політику забезпечення якості програм третього рівня вищої освіти в контексті вимог щодо європейської інтеграції
- сформувати на базі діючих освітніх систем з метою ефективного введення в дію внутрішні та зовнішні системи забезпечення якості програм третього рівня вищої освіти
- акредитація програм третього рівня вищої освіти
- стимулювати інтернаціоналізацію програм третього рівня вищої освіти спільними зусиллями ключових учасників проекту та засобами міжрегіонального співробітництва.

КОНТАКТИ
Керівник проекту: 
професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики – Анжеліка Григорівна Герасименко
Відділ міжнародних зв'язків - А-508, внутрішній тел.: 1660
 

Програма імені Жана Моне. Проект «Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі з Європейським Союзом: переваги та недоліки для українського суспільства»

Головна мета проекту «Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі з Європейським Союзом: переваги та недоліки для українського суспільства» - це сприяння розумінню переваг і проблем у сфері укріплення демократії, гарантування прав людини та підвищення соціальних стандартів з реалізації поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом. 
Базовим підрозділом для реалізації проекту слугуватимуть кафедри міжнародної економіки (нині кафедра міжнародних економічних відносин та кафедра міжнародного приватного, комерційного та цивільного права із залученням перспективних фахівців, які демонструють відмінні характеристики та кваліфікації в конкретних сферах досліджень Європейського Союзу та мають цьому документальне підтвердження.
Детальніше...

21.08.2017
interdept
5014
остання редакція 15.06.2018
42265