logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

Студенти спеціальності "Менеджмент" склали кваліфікаційний іспит

Загальна інформація

Для перевірки рівня підготовки студентів освітнього ступеня «бакалавр» у 2017 р. (спеціальність «Менеджмент») 19 та 20 червня 2017 року в КНТЕУ проходили кваліфікаційні екзамени.

Атестація студентів здійснювалася на підставі оцінки рівня базових професійних знань, умінь та навичок, передбачених освітньо-кваліфікаційною характеристикою бакалавра з менеджменту. До складу екзаменаційх комісій входили викладачі кафедри Бай С.І., Науменко Р.А, Миколайчук І.П. Головами екзаменаційних комісій були представники партнерів програм: директор ТОВ «Інжинірингова компанія «Нова Лайт» Кличановський В.В., комерційний директор ПАТ «Дашуківські бентоніти» Данильчук С.А., директор з персоналу ТОВ «ODS» Меженська О.М.

Комплексність державних випробувань дозволила оцінити реальні знання, сформованість умінь та навичок, якими повинен володіти випускник вищого навчального закладу з кваліфікацією бакалавра з менеджменту. Представлені варіанти задач із дисциплін «Операційний менеджмент», «Стратегічне управління», «Управління інноваціями», «Управління персоналом» та «Митна справа» були розроблені за принципом максимальної наближеності до типових завдань діяльності та виробничих функцій, що будуть виконуватись фахівцем менеджменту на практиці. При вирішенні завдань студенти продемонстрували вміння аналізувати діяльність організацій, розробляти стратегічні напрямки розвитку підприємства, поєднувати всі види ресурсів та організовувати колектив до реалізації визначеної місії.

Результати проведення кваліфікаційного екзамену

Шифр спеціальності

Допущено до

екзамену

Здавали екзамен

Оцінка ЕК

Відмінно

Добре

Задовільно

Незадовільно

Показники успішності, %

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

абсол.

Якісні

6.030601

Менеджмент митної справи

18

18

6

33,3

7

38,8

5

27,7

-

-

100%

72,1%

6.030601

Менеджмент персоналу

22

22

9

41

10

45,4

3

13,6

-

-

100

86,3

6.030601

Менеджмент організацій торгівлі

27

27

6

22

15

56

6

22

-

-

100

78

Вітаємо наших менеджерів з успішним складенням іспиту. До зустрічі в аудиторіях після вступу на магістерські програми.

20.06.2017
redactor
896
остання редакція 29.09.2017
redactor