logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

Засідання вченої ради КНТЕУ

Загальна інформація

27 червня 2017 року о 10-00 в актовій залі Конгрес-центру (корпус «В») відбудеться засідання вченої ради КНТЕУ.

До проекту порядку денного включено питання:

 • обрання на посади науково-педагогічних працівників;
 • інформатизація освітньої діяльності як пріоритетний напрямок стратегічного розвитку КНТЕУ;
 • громадське обговорення та затвердження експертного висновку щодо роботи Університету митної справи та фінансів «Цикл робіт «Навчально-методичне та наукове забезпечення підготовки нової генерації фахівців в галузі митної справи України за світовими стандартами»;
 • затвердження освітніх програм, навчальних планів, робочих навчальних планів та внесення змін до діючих;
 • затвердження програм, робочих програм навчальних дисциплін, практик;
 • рекомендація до видання навчальних посібників, монографій;
 • затвердження порядку продовження навчання осіб в Київському національному торговельно-економічному університеті, які навчалися у вищих навчальних закладах, що розташовані у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження;
 • затвердження планів стажування науково-педагогічних працівників на 2017/18 навчальний рік;
 • внесення змін до Положення про порядок конкурсного відбору науково-педагогічних працівників, наукових працівників, директорів коледжів та училищ Київського національного торговельно-економічного Університету;
 • затвердження ліміту стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія в І семестрі 2017/18 навчального року;
 • затвердження стандартів вищої освіти КНТЕУ підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «доктор філософії»;
 • затвердження Плану заходів щодо виявлення та запобігання академічного плагіату;
 • подання кандидатур студентів університету на призначення стипендій Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, імені Вадима Гетьмана;
 • відрахування з аспірантури, тощо.

27.06.2017
redactor
759
остання редакція 21.06.2017
adv