logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

Підвищення педагогічної майстерності

Загальна інформація

З метою подальшого поліпшення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти КНТЕУ, удосконалення освітнього процесу, розвитку педагогічних та  методичних прийомів, забезпечення ефективності вивчення дисциплін при формуванні компетентностей майбутніх фахівців, розвитку сучасних підходів до спілкування зі студентською молоддю, у період з 16 по 19 травня 2017 року в рамках Вищої школи педагогічної майстерності було організовано та проведено навчально-методичні семінари:

  • «Ораторське мистецтво: інструменти викладача та науковця» ( Войціцька І.В., доц. кафедри філософських та соціальних наук, к.іст.н.);
  • «Тайм-менеджмент» (Волобуєв М.І., доц. кафедри менеджменту, к.мед.н.);
  • «Формування іміджу викладача» (Радченко С.Г., доц. кафедри філософських та соціальних наук);
  • «Шляхи подолання професійного вигорання викладача» (Сипливий А.М., доц. кафедри психології, к.мед.н.);
  • «Інтеграція результатів наукових досліджень в освітній процес» (Мельниченко С.В., проректор з наукової роботи КНТЕУ, д.екон.н., проф.);
  • «Цитування в інформаційно-пошуковій системі Google Scolar» (Олюніна С.Л., завідувач редакції журналу «Вісник КНТЕУ»);
  • «Особливості розробки навчально-методичного забезпечення дисциплін КНТЕУ» (Божко Т.В., нач.навчально-методичного відділу, к.тех.н.);
  • «Викладач-студент: психологічні особливості ефективної взаємодії в процесі навчання» (Миронець С.М., доц. кафедри психології, к.псих.н.).

На семінарах обговорено актуальні питання, вирішення яких спрямовано на вдосконалення освітнього процесу та його методичного забезпечення. Понад 350 слухачів – як досвідчені, так і молоді науково-педагогічні працівники КНТЕУ та його відокремлених структурних підрозділів, аспіранти – висловили думку щодо доцільності та корисності запропонованих порад та подальшого проведення семінарів за актуальною тематикою.

19.05.2017
42265
498
остання редакція 28.08.2017
redactor