logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

Представники КНТЕУ на 10-ому Всеукраїнськиму з’їзді якості

Загальна інформація

10-й Всеукраїнський з’їзд якості, який пройшов під девізом «Якість як національна ідея України» відбувся 26 травня 2017 року в м.Києві у приміщенні Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана.

Мета З'їзду – виробити загальнонаціональні підходи до забезпечення задоволення потреб громадян України та конкурентоспроможності і сталого розвитку економіки шляхом подальшого підвищення ділової досконалості українських підприємств та безпечності і якості товарів та послуг. В роботі з'їзду приймала участь у якості делегата доцент кафедри менеджменту КНТЕУ А.М. Безус.

Програма з’їзду складалась з двох пленарних засідань та двох тематичних сесій.

Перша Сесія. Організаційна досконалість, конкурентоспроможність та сталий розвиток підприємств, організацій і установ. Сесія була присвячена персоналу, системі менеджменту, інноваційним та інвестиційним процесам, оцінці рівнів досконалості, національним програмам якості, корпоративній соціальній відповідальності та сталому розвитку.

Друга Сесія. Безпека та якість продукції (товарів, робіт, послуг). Розглядались питання технічного регулювання, європейські директиви з безпеки та технічні регламенти, стандарти, підтвердження відповідності у законодавчо регульованій сфері та державний нагляд.

Відкриття з'їзду почалось з вітального слова ректора КНЕУ професора Д.Г. Лук’яненка. Також з вітальним словом виступив президент Української асоціації досконалості та якості академік УАН П.Я. Калита.

Від представників державних та громадських організацій виступив президент Українського союзу промисловців і підприємців, голова Антикризової ради громадських організацій України, голова Оргкомітету 10-го Всеукраїнського з'їзду якості А.К. Кінах.

Обговоривши стан, проблеми і перспективи у сфері якості, а також пріоритетні напрями поліпшення якості продукції (послуг) та підвищення ділової досконалості й конкурентоспроможності українських підприємств, організацій і установ, делегати з'їзду відзначили, що за період, який пройшов після 9-го З'їзду, в Україні здійснено ряд заходів щодо поліпшення ситуації у цій сфері. Разом з тим, на сьогоднішній день ще існує низка суттєвих проблем, які потребують розв’язання на державному рівні, об’єднання та консолідації органів влади і громадськості для забезпечення інноваційного розвитку економіки й підвищення якості життя громадян України. В умовах глобалізації світової економіки та посилення четвертої промислової революції є нагальна потреба суттєвого прискорення процесів поліпшення якості управління у загальнодержавному масштабі та підвищення ефективності функціонування і конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, організацій і установ.

За результатами роботи з'їзду було сформовано Звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України з пропозиціями:

  • врахувати Резолюцію 10-го Всеукраїнського з'їзду якості при реалізації реформ, національних і державних програм, прийнятті нормативно-правових актів, дати доручення з їх використанням центральним та місцевим органам виконавчої влади;
  • оголосити 2017-2018 роки в Україні роками ділової досконалості та якості, в межах яких передбачити проведення комплексу цілеспрямованих заходів, визначених у Резолюції З'їзду
  • передбачити навчання відповідальних працівників сучасним знанням у сфері ділової досконалості і системного менеджменту, як факторам підвищення якості державного та муніципального управління.

26.05.2017
42265
683
остання редакція 28.08.2017
redactor