logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

Екскурсійна справа в Україні: є перспектива!

Загальна інформація

29 травня 2017 року в КНТЕУ відбулась відкрита лекція президента громадської спілки «Всеукраїнська асоціація гідів» Яніни Гаврилової зі студентами ФРГТБ, що навчаються за спеціальністю «Туризм», а також з викладачами профільної кафедри. Лекція, присвячена проблемам і напрямам розвитку екскурсійної справи в Україні, містила цікавий матеріал досвіду організації роботи гідів (екскурсоводів) у розвинених туристичних країнах.

Яніна Гаврилова розповіла про місію і основні завдання Всеукраїнської асоціації гідів (ВАГ), презентувала її організаційну структуру, напрямки діяльності, міжнародні зв’язки. Окрему увагу приділено стратегічним питанням розвитку справи гідів, які розглядалися, зокрема протягом 2016-2017 рр. на засіданні стратегічної сесії асоціації, конгресі ВАГ у Київській міській державній адміністрації, І-ому та ІІ-ому з’їздах екскурсоводів.

Яніна Гаврилова не обійшла увагою ті заходи Асоціації, які стосувались розвитку окремих видів туризму, місце та роль екскурсій у цьому процесі. Зокрема, мова йшла про семінар з dark туризму, а також про напрями модернізації механізму регулювання екскурсійної та туристичної справи в Україні. Дерегуляція туристичної галузі, у першу чергу, роботи гідів, як стверджує Яніна Гаврилова, вже сьогодні набула загрозливих масштабів.

Країни Європи, де робота гідів так чи інакше регулюється державою (Італія, Іспанія, Франція, Польща, ряд балканських держав, а також Чехія, Швеція, Фінляндія) запроваджують серйозні інструменти для регламентування, навчання, контролю якості роботи гідів, сертифікацію і стандартизацію їх діяльності.

Сьогодні професійні асоціації та туристичні палати різних міст Європи почали вводити свою власну систему сертифікації гідів. Польська туристична палата, наприклад, навчає і сертифікує гідів, а Польське туристсько-краєзнавче товариство навчає і екзаменує кандидатів на роль міських/муніципальних туристичних гідів та гідів по певному краю/регіону Польщі.

Основними завданнями ВАГ у найближчі роки є: підтримка репутації туристичної галузі, престижу професії гіда; активна участь у розробці механізму саморегулювання ринку туристичних послуг; сприяння підвищенню професіоналізму гідів та дотриманню етичних норм у роботі.

Основними напрямами діяльності ВАГ в Україні стають: платформи для постійного підвищення якості роботи гідів, вдосконалення їх компетентностей; неформальні зустрічі, курси навчання та підвищення кваліфікації; тренінги, семінари, воркшопи, майстер-класи, участь у виставках, рекламних турах; міжнародна співпраця. У рамках останнього напряму ВАГ передбачає: участь у міжнародних проектах та програмах; організацію закордонних стажувань, ознайомчих турів; сприяння членам ВАГ в участі в семінарах, конференціях, отриманні грантів, стипендій та ін.

Студенти із великим зацікавленням та захопленням сприйняли інформацію Яніни Гаврилової, уважно слухали, ставили питання. Серед слухачів був проведений кейс-стаді, призом за правильні відповіді якого стало безкоштовне відвідування екскурсії "Містичний замок Барона в Києві". Слід відмітити високий професіоналізм Яніни Гаврилової, її володіння аудиторією, вміння донести матеріал та цікаво його подати.

Як результат зустрічі – досягнуто також домовленості про поглиблення співпраці КНТЕУ з представниками Асоціації, зокрема на засадах волонтерства.

Щиро дякуємо за цікаву зустріч!

29.05.2017
433884
803
остання редакція 28.08.2017
redactor