logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

Результати розгляду питань порядку денного засідання вченої ради КНТЕУ

Загальна інформація

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ КНТЕУ 25 ТРАВНЯ 2017 р.

№ з/п

Питання порядку денного

Результат розгляду

1.

Про організацію виборів ректора КНТЕУ

Ухвалено Постанову

2.

Затвердження освітніх програм, навчальних планів, робочих навчальних планів та внесення змін до діючих

Ухвалено Постанову

3.

Затвердження змін до правил прийому на навчання до Київського національного торговельно-економічного університету в 2017 році та до Інформаційних таблиць

Ухвалено Постанову

4.

Затвердження програм, робочих програм навчальних дисциплін, практик

Ухвалено Постанову

5.

Затвердження програм, робочих програм навчальних дисциплін освітньо-професійних програм підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» та «бакалавр» англійською мовою викладання

Ухвалено Постанову

6.

Рекомендація до видання підручників та навчальних посібників

Ухвалено Постанову

7.

Затвердження Етичного кодексу здобувачів вищої освіти

Ухвалено Постанову

8.

Затвердження концепції ціноутворення за надання платних освітніх послуг 

Ухвалено Постанову

9.

Затвердження положень про факультети КНТЕУ

Ухвалено Постанову

10.

Затвердження положення про систему рейтингового оцінювання науково-педагогічних працівників КНТЕУ

Ухвалено Постанову

11.

Затвердження положення про рейтингове оцінювання діяльності студентів КНТЕУ

Ухвалено Постанову

12.

Затвердження тем дисертаційних робіт на здобуття ступеня вищої освіти «доктор наук» та «доктор філософії»

Ухвалено Постанову

13.

Відрахування з аспірантури

Ухвалено Постанову

14.

Надання академічної відпустки

Ухвалено Постанову

15.

Затвердження Порядку проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості студентів КНТЕУ

Ухвалено Постанову

16.

Про затвердження плану заходів з підготовки матеріально-технічної бази до початку 2017/18 навчального року та забезпечення безперебійного проведення освітнього процесу в осінньо-зимовий період

Ухвалено Постанову

25.05.2017
redactor
864
остання редакція 28.08.2017
redactor