logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

Захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Загальна інформація

20 червня 2017 року о 14 годині у спеціалізованій вченій раді К 26.055.05 Київського національного торговельно-економічного університету відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Чудака Віталія Віталійовича на тему «Інституційний механізм реалізації конкурентної політики держави» за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки. Науковий керівник – д.е.н., професор Романенко В.А.

22.05.2017
adv
984
остання редакція 22.05.2017