logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

Всеукраїнська студентська наукова конференція "Розвиток фінансової системи України"

Загальна інформація

17-18 травня 2017 року в Київському національному торговельно-економічному університеті відбулася Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Розвиток фінансової системи України», яку підготував факультет фінансів та банківської справи.

Роботу конференції відкрила перший проректор з науково-педагогічної роботи Київського національного торговельно-економічного університету, доктор технічних наук, професор Притульська Наталія Володимирівна та декан факультету фінансів та банківської справи, кандидат економічних наук, доцент Канєва Тетяна Володимирівна. Вони привітали молодих науковців та побажали натхнення в подальших наукових дослідженнях і результативності в реалізації наукових здобутків.

На пленарному засіданні виступили студенти Київського національного торговельно-економічного університету, переможці всеукраїнських конкурсів наукових студентських робіт, міжнародних та всеукраїнських олімпіад:

Брижан Катерина Володимирівна з доповіддю на тему «Бюджетна політика України в умовах економічних перетворень». Науковий керівник – Чугунов І. Я., д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри фінансів КНТЕУ.

Лозовська Поліна Олександрівна з доповіддю на тему «Напрями удосконалення податкової системи України». Науковий керівник – Пасічний М.Д., к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів КНТЕУ.

Харченко Євген Вікторович з доповіддю на тему «Тенденції розвитку українського ринку страхування життя». Науковий керівник Селіверстова Л.С., д.е.н., професор, професор кафедри фінансів КНТЕУ.

Яблуновська Анастасія Олександрівна з доповіддю на тему «Інноваційні технології у вітчизняному страхуванні». Науковий керівник – Ротова Т.А., к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів КНТЕУ.

Мегей Вікторія Василівна з доповіддю на тему «Особливості співробітництва України з міжнародними фінансовими інститутами». Науковий керівник Кучер Г.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів КНТЕУ.

Всього в конференції взяли участь 98 учасників. У роботі конференції взяли активну участь студенти КНТЕУ та інших провідних вищих навчальних закладів України, у тому числі: Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Національного університету «Києво-Могилянська академія», Університету державної фіскальної служби України, Сумського державного університету, Університету митної справи та фінансів, Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету.

У рамках конференції роботу проводили 4 секції: «Фінансова складова розвитку економіки», «Бюджетна система як інструмент економічного розвитку», «Облік і звітність у державному секторі економіки», «Сучасні тенденції розвитку фінансового ринку».

На секційних засіданнях було розглянуто актуальні питання щодо фінансової складової розвитку економіки; напрямів оптимізації видатків державного бюджету; управління державним боргом України; обліку і звітності в державному секторі економіки; особливостей обліку видатків бюджетних установ; перспектив розвитку страхових послуг в Україні; сучасних тенденцій розвитку фінансового ринку.

За результатами роботи конференції студенти отримали нагороди: 5 дипломів І ступеня; 6 дипломів ІІ ступеня; 7 дипломів ІІІ ступеня та 17 грамот.

Дипломи І ступеня

Брижан Катерина Володимирівна

Київський національний торговельно-економічний університет

ТОМАШЕВСЬКИЙ ТАРАС ТАРАСОВИЧ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мегей Вікторія Василівна

Київський національний торговельно-економічний університет

ПАРИШКУРА ВАДИМ СТАНІСЛАВОВИЧ

Сумський державний університет

Лозовська Поліна Олександрівна

Київський національний торговельно-економічний університет

Питання, розглянуті на конференції, були актуальними, сучасними та носили дослідницький характер. Доповіді мали достатньо високий науковий рівень і активно обговорювалися учасниками конференції.

18.05.2017
42265
972
остання редакція 28.08.2017
redactor