logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

Календар подій

Оголошеннявсі

Дискусійне обговорення на тему «Довіра до центрального банку: якою вона має бути?»

Загальна інформація

26 квітня 2017 року за сприяння кафедри банківської справи на базі КНТЕУ з метою обговорення основних напрямів підвищення довіри учасників ринку до діяльності центрального банку проведено дискусійне обговорення на тему «Довіра до центрального банку: якою вона має бути?»

Учасниками заходу стали заслужений економіст України, президент Асоціації українських банків, віце-президент Центрально-Євразійської банківської федерації Сугоняко Олександр Анатолійович; віце-президент Асоціації українських банків Бондар Володимир Олексійович; керівник групи радників Асоціації українських банків Сиротян Світлана Володимирівна; д.е.н., професор ДВНЗ Університет банківської справи Міщенко Володимир Іванович; к.е.н.,член групи експертів ст. науковий співробітник ДУ Академія фінансового управління Міністерства фінансів України Бортніков Геннадій Петрович; к.е.н., доцент, докторант кафедри банківської справи ДВНЗ КНЕУ ім. В. Гетьмана Баріда Надія Петрівна; к.е.н., доцент кафедри банківської справи ДВНЗ КНЕУ ім. В. Гетьмана Циганова Надія Вікторівна; к.е.н., доцент кафедри банківської справи ДВНЗ КНЕУ ім. В. Гетьмана Коптюх Олена Григорівна; викладачі та студенти магістратури КНТЕУ.

Учасників дискусійного обговорення привітала д.е.н., професор, завідувач кафедри банківської справи КНТЕУ Шульга Наталія Петрівна, подякувала за їх зацікавленість визначеною проблематикою.

Доповідачами було представлено теми, які із зацікавленістю обговорювалися всіма присутніми:

  • Призначення голови центрального банку: вимоги суспільства (Сугоняко О.А., президент Асоціації українських банків);
  • Критерії довіри суспільства та комунікаційна політика центрального банку (Міщенко В.І., д.е.н., професор);
  • Кореляція довіри до гривні, банків і НБУ з довірою до економічної політики уряду (Сугоняко О.А., президент Асоціації українських банків; Міщенко В.І., д.е.н., професор; Коптюх О.Г., к.е.н., доцент);
  • Незалежність центрального банку (Коптюх О.Г., к.е.н., доцент кафедри банківської справи ДВНЗ КНЕУ ім. В. Гетьмана).
  • Цілі центральних банків різних країн та оцінка ступеня їх досягнення: вітчизняний та зарубіжний досвід (Бортніков Г.П., к.е.н., стнауковий співробітник ДУ Академія фінансового управління Міністерства фінансів України).
  • Рівень транспарентності діяльності центрального банку (Шульга Н.П., д.е.н., професор, завідувач кафедри банківської справи КНТЕУ).

Проблематика наукових доповідей, що отримала розкриття в перебігу виступів учасників заходу, викликала жваве обговорення.  У процесі дискусії було надано слово як практикам та викладачам вузів, так і студентам магістратури. Із запитаннями до експертів виступили викладачі КНТЕУ, а саме к.е.н., доц. Аванесова Ірина Анатолівна; к.е.н., доц. Сушко Наталія Мар’янівна, к.е.н., доц. Бадзим Олександр Сергійович та інші; та студенти КНТЕУ, зокрема Бойко Юрій, Шульгач Олександр, Чернобай Ян, Нагорна Ірина, Гальченко Катерина та інші.

Особливу увагу учасників було зосереджено на обговоренні вимог до майбутнього голови центрального банку, напрямах підвищення довіри до НБУ за рахунок забезпечення транспарентності діяльності, підвищення персональної та соціальної відповідальності, управління ризиками країни, розробки та запровадження критерію довіри до НБУ; а також використання зарубіжного досвіду удосконалення моделі корпоративного управління НБУ, зокрема з урахуванням досвіду таких зарубіжних країн, як Іспанія, Нідерланди, Фінляндія, Швеція, Швейцарія, Норвегія та ін.

За результатами обміну думками було зроблено одностайний висновок про те, що з метою підвищення довіри учасників ринку до діяльності центрального банку, доцільно продовжувати тісну співпрацю науковців, практиків та представників влади й залучати до подальшої співпраці та експертних оцінок кращих українських фахівців і міжнародних експертів.

26.04.2017
adv
1038
остання редакція 04.07.2017
redactor