logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

Всеукраїнський круглий стіл "Лібералізація регулювання зовнішньоекономічної діяльності"

Загальна інформація

26 квітня 2017 року за сприянням кафедри міжнародних економічних відносин КНТЕУ та в рамках реалізації Концепції наукового забезпечення державного управління в податково-митній сфері (наказ ДФС № 281 від 17.04.2015 р.), у рамках ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», відбувся Всеукраїнський круглий стіл «Лібералізація регулювання зовнішньоекономічної діяльності».

Учасниками заходу стали видатні науковці, викладачі в галузі управління зовнішньоекономічною діяльністю та провідні фахівці Державної фіскальної служби України.

Мета круглого столу -  обговорення теоретичних та прикладних питань лібералізації регулювання зовнішньоекономічної діяльності України.

Від імені ректора Анатолія Антоновича Мазаракі, учасників круглого столу привітала перший проректор з науково-педагогічної роботи Притульська Наталія Володимирівна, подякувала за їх активну участь та зацікавленість визначеною проблематикою.

Доповідачами було представлено теми, які із зацікавленістю обговорювалися всіма присутніми:

 • Зовнішньоекономічний сектор України: тренди, проблеми, результати (Мазаракі А.А., д.е.н., професор, академік Національної академії педагогічних наук України, ректор Київського національного торговельно-економічного університету; Мельник Т.М., д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Київського національного торговельно-економічного університету);
 • Лібералізація митно-тарифного регулювання в умовах євроінтеграції України (Сторожчук В.М., начальник Управління митно-тарифного регулювання Департаменту адміністрування митних платежів Державної фіскальної служби України);
 • Розвиток транспортного співробітництва в умовах євроінтеграції (Кузьмін О.Є., д.е.н., професор, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, завідувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету "Львівська політехніка", заслужений працівник народної освіти України, академік Української академії наук, академік Академії підприємництва та менеджменту України, академік Транспортної академії України, академік Академії економічних наук України);
 • Актуальні аспекти ведення української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (Венгель П.Ф., заступник начальника Управління класифікації товарів Департаменту адміністрування митних платежів Державної фіскальної служби України);
 • Проблемні питання повернення помилково або надміру сплачених сум митних платежів (Холодько Т.А., заступник начальника Управління митно-тарифного регулювання Департаменту адміністрування митних платежів Державної фіскальної служби України);
 • Особливості спрощення митних процедур в умовах євроінтеграції (Мельник О.Г., д.е.н., професор, завідувач кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету "Львівська політехніка");
 • Ризик-менеджмент у зовнішньоекономічній діяльності: вітчизняні реалії (Ткач О.В., д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту і маркетингу Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника);
 • Особливості адміністрування пільг по сплаті митних платежів (Трофімов В.С., головний державний інспектор Управління митно-тарифного регулювання Департаменту адміністрування митних платежів Державної фіскальної служби України);
 • Методи зниження ризиків у сфері міжнародних електронних розрахунків (Мешко Н.П., д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту і туристичного бізнесу Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара);
 • Роль митного регулювання у забезпеченні безпеки національного бізнес-середовища (Брич В.Я., д.е.н., професор, академік Академії економічних наук України, проректор з науково-педагогічної роботи Тернопільського національного економічного університету);
 • Управління ризиками розвитку експортного потенціалу підприємства (Піддубний І.О., к.е.н., професор, декан факультету міжнародних економічних відносин, завідувач кафедри міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця);
 • Перспективні напрями зближення моделей регіонального розвитку України та ЄС (Ільєнко О.В., д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств Національного авіаційного університету);
 • Інформаційна підтримка митного адміністрування в умовах зовнішньоторговельної лібералізації (Дергачова В.В., д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського");
 • Проблематика подвійності митно-тарифного регулювання підприємств на тимчасово неконтрольованих територіях (Овчаренко Є.І., д.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту та маркетингу Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля);
 • Аналітичне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємств України (Черниш І.В., д.е.н., доцент, завідувач кафедри туризму та адміністрування Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка);
 • Інституційне забезпечення митного регулювання України в умовах зони вільної торгівлі з ЄС (Дьяченко О.В., к.е.н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин Київського національного торговельно-економічного університету).

Проблематика наукових доповідей, що отримала розкриття в перебігу виступів учасників круглого столу, викликала жваве обговорення. У процесі дискусії було зосереджено увагу на пріоритетних напрямах лібералізації зовнішньоекономічної діяльності сучасної України в умовах регіональної інтеграції, серед яких: розвиток організаційно-інформаційної підтримки митного адміністрування зовнішньоекономічної діяльності; вдосконалення обліково-аналітичного й аудиторського забезпечення учасників зовнішньоекономічної діяльності; використання міжнародного та вітчизняного досвіду управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності та ін.

За результатами обміну думками було зроблено одностайний висновок про те, що з метою активізації та посилення дієвості лібералізації зовнішньоекономічної діяльності сучасної України в розрізі окреслених на круглому столі проблем, доцільно  продовжувати тісну співпрацю науковців, практиків, представників влади та бізнесу й залучати до подальшої співпраці та експертних оцінок кращих українських фахівців і міжнародних експертів.

26.04.2017
42265
799
остання редакція 04.07.2017
redactor