logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

Календар подій

Оголошеннявсі

Відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Менеджмент"

Загальна інформація

25-26 квітня 2017 року на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 09.12.2016 № 1495 у Київському національному торговельно-економічному університеті проводився ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

У змаганнях взяли участь 55 студентів-переможців І етапу (32 - ОС «бакалавр», 23 - ОС «магістр») з 28 вищих навчальних закладів 17 регіонів України, серед яких: Київ, Харків, Львів, Дніпро, Тернопіль, Вінниця, Запоріжжя, Суми, Одеса, Івано-Франківськ, Миколаїв, Біла Церква, Житомир.

Учасники вирішували конкурсні завдання, які складалися з розв'язання комплексної ситуаційної задачі та комп'ютерного тестування. Запропоновані завдання варіювалися відповідно до освітнього ступеня учасників олімпіади і передбачали інтеграцію комплексу професійних знань, умінь та навичок з блоку фахових дисциплін та застосування творчого підходу.

Оцінювання конкурсних завдань здійснювали кваліфіковані члени журі, до складу якого увійшли: Мазаракі А.А. – д.е.н., професор, академік Національної академії педагогічних наук України, ректор Київського національного торговельно-економічного університету; Мельник Т.М. – д.е.н., професор, зав. кафедри міжнародних економічних відносин КНТЕУ; Іксарова Н.О. – к.е.н., доцент, кафедри міжнародних економічних відносин КНТЕУ; Брич В.Я. – д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи Тернопільського національного економічного університету; Дергачова В.В.  – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут” ім. Ігоря Сікорського; Ільєнко О.В. – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств Національного авіаційного університету; Кузьмін О.Є. – д.е.н., професор, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»; Ткач О.В. – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту і маркетингу Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника; Піддубний І.О. – к.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця;     Овчаренко Є.І. – д.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту та маркетингу Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля; Мешко Н.П. – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту і туристичного бізнесу Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара; Черниш І.В. – д.е.н., доцент, завідувач кафедри туризму та адміністрування Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

ПРИЗЕРАМИ ІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕНЕДЖМЕНТ», СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «МЕНЕДЖМЕНТ ЗЕД»

стали:

ОС «БАКАЛАВР»

Диплом

І ступеня

Чернов 
Ілля Павлович

Київський національний торговельно-економічний університет

Диплом

ІІ ступеня

Сич 
Оксана Олегівна

Національний технічний університет України «Київський політехнічний університет імені Ігоря Сікорського»

Диплом

ІІІ ступеня

Злотнік
 Марта Лазарівна

Національний університет «Львівська політехніка»

ОС «МАГІСТР»

Диплом

 І ступеня

Липницька 
Тетяна Андріївна

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Диплом

ІІ ступеня

Набока
Сергій Олександрович

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Диплом

ІІІ ступеня

Сіліч 
Олена Сергіївна

Сумський національний аграрний університет

        ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ ТА БАЖАЄМО НОВИХ НАУКОВИХ ЗВЕРШЕНЬ!


Рейтинг ВНЗ за результатами олімпіади ОС «Бакалавр»
Рейтинг ВНЗ за результатами олімпіади ОС «Магістр»

26.04.2017
42265
1201
остання редакція 04.07.2017
redactor