logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

Адміністрація

Загальна інформація

Ректор

 

Мазаракі Анатолій Антонович

— доктор економічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,  голова наукової секції ”Економіка” МОН України, голова редколегій журналів ”Вісник КНТЕУ”, ”Товари та ринки”, "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право", член редколегії журналу ”Економіка України”.

Перший проректор з науково-педагогічної роботи

Притульська
Наталія
Володимирівна

— доктор технічних наук, професор, голова спеціалізованої вченої ради Д 26.055.02.

Проректор
з науково-педагогічної роботи

Шаповал
Світлана Леонідівна

— кандидат технічних наук, доцент.

Проректор з наукової роботи

Мельниченко
Світлана Володимирівна

— доктор економічних наук, професор.

Проректор
з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків

Сай
Валерій
Миколайович

— кандидат економічних наук, доцент, дипломатичний радник І класу, координатор проектів  ERASMUS+, ERASMUS MUNDUS, JEAN MONNET, TEMPUS.
Проректор з адміністративно-господарської роботи Шаповал
Леонід Геннадійович
— інженер-будівельник.

30.07.2013
adv
55634
остання редакція 04.08.2017
adv