logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
Київський національний
торговельно-економічний
університет
logo
Київський національний
торговельно-економічний
університет
img

Рейтинг університету

Загальна інформація

Рейтинг КНТЕУ серед вищих навчальних закладів України 

Назва рейтингу / замовник

Показники

Рік

2012

2013

2014

2015

«Компас» / компанія «СКМ»

Місце у рейтингу 

7

7

Х

X

Загальний рейтинговий бал (позиція у рейтингу)

23 (11)

22 (13)

Х

X

Оцінка випускників

72

57

Х

X

Оцінка роботодавців

23

25

Х

X

Оцінка експертами з якості освіти

12

9

Х

X

Співпраця з роботодавцями

16

20

Х

X

«ТОП-200» / Юнеско -Організа́ція Об'є́днаних На́цій з пита́нь осві́ти, нау́ки і культу́ри

Місце у рейтингу

19

22

24

28

Оцінка якості науково-педагогічного потенціалу

5,94

6,03

7,47

8,11

Оцінка якості навчання

15,30

15,33

15,44

15,44

Оцінка міжнародного визнання

9,77

12,76

10,13

8,5

Оцінка інтегрального показника діяльності ВНЗ

31,02

34,13

33,04

32,06

МОНУ (Економіка, фінанси,  управління, підприємництво) / Міністерство освіти і науки України

Місце у рейтингу

10

2

Х

X

Глобальний критерій рейтингу (ІРІ)

0,93

1,20

Х

X

Міжнародна активність

0,20

0,24

Х

X

Якість контингенту  студентів

0,18

0,24

Х

X

Якість науково-педагогічного персоналу

0,18

0,22

Х

X

Якість наукової та науково-технічної діяльності

0,17

0,21

Х

X

Ресурсне забезпечення начального процесу

0,18

0,26

Х

X

«Scopus» / Видавничий Дім Elsevier

Місце у рейтингу

73

81

89

81

Кількість публікацій у Scopus

24

42

53

99

Кількість цитувань у Scopus

65

71

76

98

Індекс Гірша

4

5

5

6

«Фокус» / ТОВ "ФОКУС МЕДІА" (діловий журнал)

Місце в рейтингу

Х

Х

11

X

Рівень отриманих знань (макс. 15  балів)

Х

Х

6,14

X

Мотивація до подальшого навчання (макс. 15  балів)

Х

Х

6,82

X

Здатність застосовувати знання на практиці (макс. 20 балів)

Х

Х

7,27

X

Загальна оцінка HR-спеціалістів (макс. 50 балів)

Х

Х

20,23

X

Місце в рейтингу webometrics (макс. 25 балів)

Х

Х

0,5

X

Індекс Гірша (макс. 25 балів)

Х

Х

1,8

X

Підсумковий бал (із 100 можливих)

Х

Х

22,53

X

«Cedos» / раніше Центр дослідження суспільства) - незалежний, позапартійний, некомерційний аналітичний центр.

Місце в рейтингу

Х

Х

8

X

Адміністративна прозорість (макс. бал 20)

Х

Х

15,8

X

Фінансова прозорість (макс. бал 30)

Х

Х

21,5

X

Інформування про зміст навчання на сайті ВНЗ (макс. бал 40)

Х

Х

12,6

X

Наявність на сайті ВНЗ стратегічного плану розвитку (макс. бол 10)

Х

Х

5

X

Підсумковий бал (макс. бал 100)

Х

Х

54,9

X

Webometrics

World ranking

7963

5428

5200

6569

Continental ranking

2179

1278

1492

1388

Country rank

60

51

46

48

Presence ranking

4417

2057

1865

2008

Impact ranking

9615

9172

9531

8485

Openness ranking

6794

2469

2123

3250

Excellence ranking

5155

5442

5414

5484

18.06.2013
act
42501
остання редакція 13.02.2017
adv